Mer kreft med mange søsken

Det kan være en sammenheng mellom å ha mange søsken og senere i livet bli rammet av kreft i magesekken, viser en ny studie.

Kan flere søsken føre til økt risiko for kreft i magesekken? Det viser en ny amerikansk studie, ifølge svenske Dagens Medicin. En teori er at søsken smitter hverandre med en bakterie.

Bekymret for kreft? Test deg selv her:

Leter etter bakterier
Forskerne studerte en gruppe på nesten 7500 amerikanere med japansk bakgrunn. Alle bodde på Hawaii og for hele gruppa hadde man tatt vare på gamle blodprøver, som ble avgitt mellom 1967 og 1975.

I denne gruppen fikk 261 personer senere i livet kreft i magesekken. De ble matchet med like mange personer i en kontrollgruppe, som ble valgt ut blant de 7500 i den opprinnelige cohort-studien.

Forskerne gikk gjennom de gamle blodprøvene for å undersøke forekomsten av bakterien Helicobacter pylori. Forskerne var spesielt interesserte i å finne ut forekomsten av en viss stamme av bakterien, en såkalt cagA-positiv stamme. Denne anses å være mer sykdomsfremkallende enn cagA-negative stammer.
Som ventet var de som senere i livet ble rammet av kreft i magesekken i større utstrekning smittet av Helicobacter pylori allerede da de avga blod for flere tiår siden. Blant dem som ble syke var forekomsten av bakterien tre ganger høyere enn i kontrollgruppen.

Flere søsken
Forskerne gikk siden videre og undersøkte hvor mange søsken de som var med i studien hadde. Og her så de en sammenheng: De som senere i livet utviklet kreft i magesekken kom oftere fra store familier.
De som kom fra familier med minst sju barn hadde en dobbelt så stor risiko for å utvikle kreft i magesekken sammenlignet med dem som hadde en, to eller tre søsken. Sammenhengen var ekstra sterk for dem som hadde båret på cagA-positive stammer av Helicobacter pylori.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskerne anser at studien taler for at søsken smitter hverandre med bakterien Helicobacter pylori og at dette kan øke risikoen for å bli rammet av kreft i magesekken flere tiår senere i livet.
Studien er publisert online i tidsskriftet Plos Medicine.

Les også: Lillebror er oftere homofil:

Først opprettet 18.01.2007
Oppdatert 26.02.2007