Mer astma blant fete kvinner

Kvinner får oftere astma enn menn, og overvektige kvinner er spesielt utsatte, viser ny forskning.

En stor europeisk studie med rundt 10.000 deltakere viser en klar sammenheng mellom fedme og astma. I Norge har 600 menn og kvinner fra Bergen deltatt i undersøkelsen som er ledet av lungelege Cecilie Svanes ved Haukeland Universitetssykehus.

Noen eksperter mener overvekt er nåtidens pest.

- Vi vet at blant småbarn er forekomsten av astma hyppigere blant gutter enn hos jenter, men dette endres i puberteten. Personene vi undersøkte, deltok to ganger med rundt seks års mellomrom. Resultatene viser at det er flere kvinner som får diagnosen astma, men det er like mange menn som har luftveisproblemer, sier Svanes.

Hun presiserer at i begge gruppene var det flere overvektige ved den andre undersøkelsen enn ved den første.

- Det viser seg at mange av de som har blitt fetere mellom første og andre gang har luftveissymptomer, men bare kvinnene får diagnosen astma. Årsaken er nok kompleks, men vi tror at kvinnene er flinkere til å gå til legen enn det menn er. Vi vet at spesielt overvektige menn ikke er så flinke til å ta vare på helsen sin, sier hun.

En tidligere norsk studie bekrefter at kvinnene er mer usatt for astma på jobben.

Fysisk aktivitet<
Heller ikke Norges Astma-og Allergiforbund kan gi et klart svar på hvorfor kvinner får hyppigere astma enn menn.

- Ifølge undersøkelsen er årsaken til at flere overvektige kvinner rammes av astma ukjent. Det er derfor vanskelig å komme med noen spekulasjoner rundt dette. En del av de som er overvektige har problemer med å drive fysisk aktivitet og dette fører til at de er i generelt dårlig fysisk form og blir raskere tung i pusten ved anstrengelser, sier sykepleier Rose Lyngra ved Norges Astma- og Allergiforbund.

Hun understreker betydningen av å tenke på egen helse.

- Hvis undersøkelsen viser at det en opphopning av astma hos overvektige kvinner, er det viktig at kvinnene stopper opp, begynner å tenke på egen helse og søker hjelp for astmaplagene og overvekten, sier hun, og understreker viktigheten av å drive med fysisk aktivitet.

Astma er en luftveissykdom som fører til anfall med tung pust eller hoste. Ofte er pusten pipende med surklelyder. Mellom anfallene kan astmatikeren ha symptomfrie perioder.

Forekomsten av astma har vist betydelig økning i de siste 50-60 år. Man anslår at 10-12 prosent av barn i Norge lider av sykdommen. Blant voksne er det 8 prosent av befolkningen som har astma.

Sliter du med å komme i gang med trening? Kanskje du mangler viktige fettsyrer?

 

Mozon.no, 13.10.2006