Menn mest hevnlystne

Medlidenhet er noe de fleste mennesker har. Men gutta føler mer skadefryd og hevnlyst når noen utsettes for straff.

Å ha medlidenhet for andre er for de fleste mennesker svært naturlig. Men medfølelsen er nok ikke helt uten betingelser.

Britiske forskere ved University College London har nylig undersøkt hvordan vi reagerer når mennesker vi ikke liker blir straffet eller utsatt for fysisk vold.

Og resultatene viser at kvinner har mer medfølelse for de snille og slemme enn det gutter har.

Hevnlystne
Gutter bytter ut sympatien med skadefryd når gjerrigknarker og skurker får som fortjent. Gjerrigknarker får generelt sett lite sympati hos jentene.

I et forsøk på å avdekke empati og medfølelse ble 32 deltakere med i et investeringsspill. Deltakerne visste ikke at også fire skuespillere deltok.

Skuespillerne oppførte seg enten som rettferdige eller som gjerrigknarker, og dette vekket ulike reaksjoner hos kjønnene.

- Mennene viste et større ønske om hevn og så ut til å føle tilfredsstillelse når urettferdige personer får som fortjent, sier forskningsleder Tania Singer til tidsskriftet Nature. Hun mener at denne egenskapen ikke nødvendigvis er negativ.

- Denne undersøkelsen kan peke mot at menn er mer opptatt av å opprettholde rettferdighet og dele ut straff, men vi må få bekreftet disse kjønnsforskjellene i større forsøk, sier Singer.

Kjønnsforskjeller

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen mener at menn og kvinner er biologisk forskjellige og kan reagere ulikt når andre mennesker straffes.

- Tidligere forskning viser at kvinner er mer empatiske enn menn, og at de har mer innlevelse og medfølelse også med mennesker de ikke liker. Årsaken er ulike roller og biologiske forskjeller. Menn reagerer sterkere på absolutt rettferdighet, mens kvinner kan være mer nyanserte og muligens forstå flere forhold, sier Bjørnebekk.

Bjørnebekk understreker at også sosialisering og oppvekst former oss. Kjønnsforskjellene kommer komme spesielt til utrykk under stress.

- Menn og kvinner reagerer for eksempel svært forskjellig under stress. Kvinner kan tåle stress bedre i naturlige situasjoner, men kan komme til et punkt der de bryter sammen under ekstreme forhold, menn kan da vise seg å bli handlekraftige, sier hun.

 

Mozon.no, 20.01.2006