Menn forstår ikke følelser

Til tross for all verdens likestilling, myke tøfler og husvask er resultatene nedslående: Menn er fortsatt elendige til å forstå følelser.

Forskere har nå avslørt hva mange kvinner alltid har hatt en mistanke om: Menn er ubrukelige til å lese følelser.

Om du er trist eller sint, redd eller overrasket, går hus forbi mange menn som er henvist til å gjette i ørska på hvordan du har det.

Oppdager ikke triste uttrykk
Det vitenskapelige beviset kommer fra forskerne ved St Andrews University i England. De har gjennomført omfattende tester hvor menn og kvinner ble presentert for et sett bilder av skuespillere som uttrykte forskjellige følelser.

Bildene uttrykte følelsene tristhet, sinne, avsky overraskelse og redsel i forskjellige grader.

Testgruppen som var i alderen mellom 18 og 30 år ble testet på om de kunne skille de forskjellige følelsene fra hverandre, og i hvilken grad de oppdaget noen følelser i det hele tatt.

Og det var selvfølgelig mennene i gruppen som gjorde det dårligste inntrykket. Følelser som tristhet og overraskelse ble nesten ikke oppdaget i det hele tatt. Og følelser som sinne og avsky skulle uttrykkes ganske sterkt før mennene i testen oppdaget det.

- Disse resultatene viser helt tydelig en større presisjon blant kvinner for å oppdage tristhet og overraskelse, og en større sensitivitet for å se følelser som sinne og avsky.

- Dette tyder på at det finnes en generell forskjell mellom kjønnene når det kommer til å forstå aniktsuttrykk, skriver forskerne i rapporten som er publisert i denne ukens utgave av fagtidsskriftet Cognitive Psychology.

Forskjeller i hjernen
Akkurat hvorfor disse forskjellene eksisterer, er mer usikkert. Men de britiske forskerne heller mer til fysiske forklaringer enn forskjellene i oppdragelse og kjønnsroller.

Kvinner har nemlig større områder i de delene av hjernen som behandler følelser og aggresjon.

Noen heller også til teorien om at maskulinitet er uløselig knyttet til liten forståelse for følelser. Dette kommer blant annet til uttrykk hos autister som har store problemer med å gjenkjenne ansiktsutrykk og forstå andres følelser. Autisme har derfor også blitt forstått som en "ekstrem form for maskulinitet", i følge den britiske avisen The Independent.

 

Mozon.no, 08.06.2005