Men ikke tjen mer enn...

Med mindre du lever som en munk er det dessverre komplett umulig å klare seg på studielånet alene. Høye boutgifter og dyre bøker, samt ymse studentaktiviteter krever sitt.

Løsningen for de fleste blir å jobbe ved siden av studiene. Og heldigvis, i år kan du tjene mer per måned enn før, uten å få redusert støtte fra Lånekassen.

Mens du tidligere ikke kunne tjene mer enn rundt 3300 kroner (brutto) per måned, kan du nå tjene 5.000 kroner per måned i snitt.

Husk at Lånekassen ser bort fra det du tjener i sommermånedene, det vil si i perioden 15. juni til 14. august, forutsatt at du ikke mottar støtte til sommerkurs eller lignende.

Men pass på. Tjener du mer enn maksbeløpet per måned (5000), blir støtten redusert med 60 prosent av det du tjener ut over maksbeløpet.

Det kan bli en sur erfaring.