Melk mot kreft

Menn som spiser mye meieriprodukter har mindre risiko for å få tarmkreft, viser en svensk studie.

I undersøkelsen spurte forskerne 45 000 middelaldrende og eldre menn om deres matvaner. 449 av de spurte mennene har utviklet tarmkreft siden studien startet i 1997, skriver Aftonbladet.

- Da vi så nærmere på de som ble rammet, fant vi at denne krefttypen var langt vanligere blant dem som fikk i seg lite kalsium og meieriprodukter, sier Susanne Larsson ved Institutt for miljømedisin, Karolinska instituttet i Stockholm.

For noen mennesker kan melk gi store problemer. Les om melkeallergi og melkeintoleranse her.

Kalsium forebygger kreft
Marianne E. Mathiassen, klinisk ernæringsfysiolog ved Opplysningskontoret for meieriprodukter, er kjent med liknende undersøkelser.

- Det har vært en del fokus på dette, og amerikanske forskere har gått igjennom mange studier som er gjort på dette temaet. Det er publisert en artikkel i Journal of the National Cancer Institute som viser at et godt inntak av kalsium har en positiv effekt på både menn og kvinner. Der fant man at de som hadde det høyeste inntaket av melk hadde femten prosent mindre risiko for å utvikle tykktarmskreft, sammenliknet med de som drakk lite melk. Man antar at den beskyttende effekten i melk er kalsium, sier hun til Mozon.

Mathiassen legger til at kalsium kan virke forebyggende mot tarmkreft fordi kalsiumet binder de uheldige gallesyrene, og dermed hindrer skader på cellene i tykktarmen.

Tidligere studier har vist at melk også er et utmerket slankemiddel.

 

Mozon, 23.03.2006