Melk mot astma

Mer melk og smør kan redusere barnas risiko for å utvikle astma. Det kommer frem av en nederlandsk undersøkelse av 3.000 småbarn

De nederlandske forskerne som har gjennomført undersøkelsen peker mot antioksidanter eller fettsyrer i meieriprodukter som den viktigste årsaken. Forskningen er publisert i siste utgave av fagtidsskriftet Thorax.

Undersøkelsen omfattet over 3.000 barn i en alder av to år. Det viste seg at barn som spiste smør og drakk helmelk daglig hadde en betydelig lavere risiko for å utvikle astma innen fylte tre år. Barn som jevnlig fikk yoghurt og sjokolademelk hadde også en reduksjon i risikoen.

Forskerne stiller spørsmålstegn ved om den vestlige verdens redsel for fett går ut over barnas helse. Det er derimot ikke alle forskere eller foreldre som er enige i dette. Et høyt inntak av fete meieriprodukter som helmelk og smør henger blant annet sammen med utvikling av høyt kolestrol hos barn som kan gi alvorlige helseskader i voksen alder.

Mozon 01.07.2003