Meld deg inn i en importring og spar toll!

Gebyret Postverket tar for å kreve inn moms for staten er 80 kroner enten pakken inneholder én eller tjue CD-er. Det er derfor penger å tjene på å gå sammen om å å importere.

Selv om det er forbudt for butikker å parallellimportere CD-er og vidoer til Norge bak ryggen på de offisielle representantene for produsentene, gjelder dette ikke privatpersoner. Vi kan importere så mye vi vil, så lenge varene ikke videreselges rett etter importen, som en inntektsbringende virksomhet.

80 kroner

Det var i mange år tillatt å importere toll- og momsfritt når verdien av varen var under 200 kroner. Men etter at netthandel av CD-er ble populært, syntes staten det lekket for mange avgiftskroner ut her. De norske butikkene ville også gjerne bli kvitt konkurransen fra utlandet. I mars ble det derfor vedtatt at det skal være moms på ALT som importeres fra utlandet, uansett verdi.

Dette er ikke urimelig, særlig sett med norske butikkers øyne. De må jo kreve inn moms fra kundene sine, og de utenlandske butikkene fikk på denne måten en stor skattefordel.

Problemet, som politikerne ikke hadde tenkt på, var at man må gjøre en del papirarbeid ved importen. Varen må bringes til et tollsted og klassifiseres. Avgiften må betales og varen bringes ut til kunden. Selv om mange ville hevde at staten selv fikk betale kostnadene ved å kreve inn sine skatter, gjør den ikke det.

Postverket gjør jobben for deg, men krever et gebyr på 80 kroner for fortollingen.

Dette gjør at en CD-plate, som i utgangspunktet koster 100 kroner i en utenlandsk nettbutikk, fort koster 250 kroner inkludert frakt før du får den hjem til deg.

Importring

DinSide har derfor klekket ut idéen med å lage importringer. En importring er en krets på 10-20 personer som importerer sine CD-er, videoer og DVD-er ved felles bestillinger fra samme utenlandske nettbutikk.

Det betales stadig bare ett gebyr til posten, men nå ligger det kanskje 20 CD-plater i pakken, slik at gebyret pr. plate bare blir fire kroner.

Også frakten blir billigere.

Vi tenker oss at medlemmene binder seg til å foreta et minimums antall bestillinger i året, slik at de øvrige medlemmene ikke blir sittende med skjegget i Postverket og betale høye gebyrer likevel.

Vi inviterer nå DinSides brukere til å melde seg inn i slike importringer. Her er reglene:

 • Hvert medlem må bestille minimum fem ting i året gjennom ringen; en ferdiginnspilt CD, en DVD eller en videofilm.
 • Alle medlemmene må være villige til å være tillitsmann for ringen etter tur. Om det er ti medlemmer i ringen, foretar hver av dem hver tiende bestilling, og skal vanligvis være tillitsmenn en gang hvert annet år.
 • Tillitsmannen mottar penger fra medlemmene og foretar deretter bestillinger (tillitsmannen skal ikke "legge ut").
 • Når varene har ankommet, skal tillitsmannen varsle de øvrige medlemmene via mail. Disse skal så fortinnsvis hente varen hos tillitsmannen.
 • Tillitsmannen skal alltid velge billigste frakt, selv om dette skulle gi relativt lang forsendelsestid.
 • For å forenkle påmeldingen, har DinSide gitt fristen for når pengene må være fremme hos tillitsmannen og bestillingene foretas:
 • 15. januar
 • 15. mars
 • 15. mai
 • 15. september
 • 15. november
 • All kommunikasjon mellom medlemmene skjer fortrinnsvis pr. epost, og alle medlemmen må ha tilgang til dette.
 • Man kan melde seg ut når som helst, men skal gi alle de andre medlemmer i ringen melding om dette.
 • Endringer i disse bestemmelsene må vedtas enstemmig i ringen.

Som man ser, løper du en risiko som medlem av ringen. Du betaler penger på forskudd til noen du ikke kjenner, og disse noen kan stjele pengene og ikke gi deg noen varer.

DinSide utsteder på ingen måte noen garantier mot at dette kan skje, men vi synes denne risikoen, som vanligvis kanskje dreier seg om å tape 150-300 kroner, er verdt å løpe gitt en mulig gevinst på 100 kroner pr. bestilling.

Ti kilometer

For å hindre at varene må distribueres pr. post og bud etter at de har ankommet tillitsmannen, er det en fordel om medlemmene i ringen bor relativt nært hverandre. DinSide påtar seg å opprette ringer med mellom ti og tyve medlemmer, og vil forsøke å lager ringer der ingen bor lenger unna hverandre enn ti kilometer. Der dette ikke er mulig, må avstanden bli større (men da kan jo medlemmene ta kontakt med hverandre og bli enige om de vil starte ringen eller ikke).

Dette - å sette sammen ringen - er det eneste DinSide tar ansvaret for. All senere kommunikasjon i ringene må skje internt og problemer som måtte oppstå tar DinSide ikke ansvaret for.

Vi vil anbefale tillitsmennene å bestille varene levert til sitt arbeidssted. Man jobber som oftest mer sentalr enn man bor.

Hvilken butikk?

Et problem ringene raskt vil møte, er å velge hvilken butikk man skal importere fra. For å oppnå målet om bare én pakke, bør man jo importere én felles bestilling fra bare én butikk. Neste gang kan man jo naturligvis bruke en annen butikk, men vi tror de som melder seg inn må være innstilt på å bestille gjennom de store, ledende nettbutikkene. Om du har en spesiell smak for film og musikk, som de store ikke kan tilfredsstille, er neppe importringer noe for deg.

Fyll ut skjemaet under!

Om du vil være med, så send inn dine data. Alle felter må fylles ut, og særlig viktig er postnummeret, som vi vil bruke når vi setter sammen gruppene.

Vi er naturligvis usikre på hvordan responsen på denne idéen vil bli, så det kan ta inntil to uker før du hører noe fra oss. Men forhåpentligvis kan vi melde tilbake i løpet av 3-4 dager.Innmelding til importringen
Navn:
Arbeidsgiver:
Gate: (Helst der du jobber - les over)

Sted:

Postnummer:
Poststed:
Telefon dagtid: Mobil:
E-post: