Meditasjon demper kroniske plager

Meditasjon kan dempe symptomer og bedre livskvaliteten hos de som sliter med plager som blant annet astma, allergi, kreft, depresjon og stress.

I alt deltok 104 personer med kroniske lidelser i en undersøkelse om meditasjon. Plagene varierte fra angst, astma, allergi, kreft og depresjon til fordøyelsesproblemer, kroniske smerter, søvnproblemer og stress.

Meditasjon gjorde det lettere å fungere i hverdagen, og dempet både fysiske og psykiske symptomer i forbindelse med sykdommen. Deltakerne i undersøkelsen rapporterte også at de taklet stress svært mye bedre enn tidligere. Følelsen av velvære økte, kroppen var ikke lenger var så anspent, og de fikk klarnet tankene.

Meditasjonsprogrammet som deltakerne brukte er et slags stress-reduksjonsprogram og kalles MBSR (mindfulness-based stress reduction). Det er laget spesielt for de med kroniske lidelser. Programmet besto av åtte ukentlige gruppetimer i tillegg til en hel dags intensiv meditasjon i den sjette uken av programmet.

Studien er utført ved Center for Integrative Medicine ved Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia, USA og er publisert i augustutgaven av tidsskriftet General Hospital Psychiatry.

 

Mozon.no, 04.09.01