Medisin mot traumer

Vanlig blodtrykksmedisin kan påvirke utviklingen av posttraumatisk stress. Nå tar forskerne et skritt videre. Kanskje kan årelange traumer reduseres?

Forestill deg at du sliter med vonde minner - en bilulykke, en voldelig partner eller mobbing på skolen. Og at disse minnene i noen situasjoner gir deg ukontrollerte følelsesmessige reaksjoner.

Tenk å kunne fjerne alle disse minnene. Forskere har nå kommet opp med en ny medisin som muliggjør nettopp dette.

Roger Pitman, psykiater ved Harvard University, har vist at pasienter som får et visst medikament umiddelbart etter å ha blitt utsatt for en traumatisk situasjon, har mindre sjanser for å få tilstander som posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

- Teorien vår er at ved PTSD så sørger en stor mengde stresshormoner for å brenne minnene dypt fast i hjernen. Hvis vi klarer å blokkere disse hormonene, kan vi unngå at folk får de sterke minnene som PTSD kan bringe, sier Pitman.

Posttraumatisk stressyndrom er kraftige etterreaksjoner på traumatiske opplevelser. Disse reaksjonene kan komme etter at en har vært utsatt for livsfare, ulykker, vold, krigssituasjoner, og så videre.

Studier viser at 9-15 prosent av en generell populasjon er utsatt for posttraumatiske stresslidelser av en eller annen grunn. Det kan føre til at hjernecellene blir overfølsomme i flere uker etterpå.

Bruker blodtrykksmedisin
Pitman har gjort forsøk på pasienter som har opplevd noe traumatisk. Han ga dem medikamentet propranolol, som blant annet brukes til behandling av høyt blodtrykk.

Medikamentet påvirker også hvordan hjernen lagrer informasjon. Det ser ut til at propranolol kan påvirke hjernens evne til å feste et minne.

Pitman ga pasienter som hadde vært utsatt for en ulykke eller en voldtekt, en kur enten med medikamentet eller med narremedisin. Tre måneder senere lyttet pasientene til kassetter som beskrev de traumatiske lidelsene. De som tok propranolol hadde færre stressymptomer enn de som tok narremedisin.

I Norge har man også erfaring med å bruke blodtrykksmedisin til liknende formål.

- Noen ganger brukes medikamentet mot nervøsitet og hjertebank, sier Marianne Jakobsen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til Mozon.

Forsker videre
Men det stopper ikke her. For i følge Pitman skal det jobbes videre med pasienter som har hatt PTSD i en lang periode. De vil få pasientene til å huske minnene sine, og deretter gi dem propranolol, som reduserer sjansen for at disse minnene lagres på nytt i samme sterke grad.

- Minnene blir lagret i en mildere versjon enn de originale minnene, sier Pitman.

Forskerne legger imidlertid til at de ikke har som mål å slette minnene fullstendig. For mange med posttraumatisk stressyndrom, er de dårlige minnene en del av identiteten deres. Målet er å redusere mengden med traumatiske minner slik at pasientene blir mer mottakelig for tradisjonell behandling, som samtaleterapi.

En grunn til traumatiske opplevelser, kan være fobier. Her kan du lese hvordan du blir kvitt dem.

 

Mozon.no, 07.02.2006