Medisin mot rastløse bein

Parkinson-medisin hjelper mot urolige ben, viser en amerikansk undersøkelse.

I Norge plages 14,3 prosent av befolkningen over 18 år av ukontrollert trang til å bevege bena, såkalt restless legg syndrome (RLS).

I følge den årlige nevrologikongressen i USA ble det fastslått at lave doser av et av virkestoffene i Parkinson-medisinen Sifrol, kan forbedre livskvaliteten til personer med RLS.

Samtidig viser en studie ved Universitetet i Bergen at hele 14.3 prosent av Norges befolkning over 18 år er plaget av RLS samt følgesymptomer av dette.

RLS er en vanlig nevrologisk forstyrrelse karakterisert ved en ukontrollerbar trang til å bevege bena, ofte etterfulgt av ubehag og smerter som gjerne forverres om kvelden og natten. RLS påvirker dermed både nattesøvnen samt gir symptomer som trøtthet, depresjoner, konsentrasjonsproblemer og engstelse påfølgende dag.

I følge søvnforeningen har rundt 30 prosent av personer med RLS arvet forstyrrelsen. Årsaken til de resterende 70 prosent er ikke avklart. Det ser imidlertid ut at enkelte situasjoner kan fremkalle RLS-symptomer, som dårlig blodsirkulasjon i beina, nerveproblemer, nyrelidelser, muskelforstyrrelser, alkoholisme, og vitamin- og mineralmangel.

Økt livskvalitet
Dataen presentert ved den amerikanske kongressen baserer seg på en studie gjort på 344 pasienter over en 12 uker lang periode. Halve gruppen fikk narremedisin.

På begynnelsen av studien var den gjennomsnittlige QoL (Quality of Life)-scoren på 69.1. Etter 12 ukers behandling hadde Sifrol-gruppen en score på 19.8.

Behandling av RLS
Den mest effektive behandling av RLS er såkalt hjemmebehandling. Det vil si: varme bad, benmassasje, varmende omslag, ispakninger, koffeinavholdenhet, regelmessige øvelser og smertestillende tabletter.

Vitamin E og kalsiumtilskudd har også hjulpet noen, men det er ikke bevist at disse stoffene virker.

Men vær forsiktig med tilskuddene. Forskere sier at jern kan gi Parkinson.

Dersom ikke noe av dette hjelper, behandles RLS med reseptbelagte medisiner.

 

Mozon.no, 08.04.2006