Med prisene tett til brystet

For å slippe uønsket konkurranse og kamp om kundene, setter forsikringsbransjen hemmelighold høyt. Det gjør det tungvint og forvirrende å sammenligne vilkår og pris.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Det er vanskelig å sammenligne prisene på forsikring, sier Mette Brynulfsen fra Forbrukerrådet.

Selskapene har ulike kriterier, ulike tarifferingssystemer og ulike rabatt- og bonussystemer, noe som gjør det umulig å sammenligne prisene på de ulike forsikringsavtalene.

Holder kortene tett til brystet

Forsikringsselskapene opplyser ikke hvilke tariffer som ligger bak beregninger for premien du må betale.

Selskapene er spesielt tilbakeholdne med å opplyse om hvilke vurderinger som ligger bak premien for hjem- og bilforsikringer.

- Dette er forretningshemmeligheter, sier Stein Håkonsen fra Finansnæringens Fellesorganisasjon. Håkonsen sier at disse kriteriene reflekterer selskapenes vurdering av risiko og kundestrategi.

I de fleste landene utenfor Skandianvia er det større åpenhet og klarere prissetting på forsikringstjenester. Her må selskapene følge standardiserte kriterier og normer i sine vurderinger av kundene, og sammenligninger mellom de ulike tilbudene er lettere for forbrukerene

Stor differanse i pris

I denne artikkelen så vi på prisene på innboforsikring, i lenkene du kan lese mer om prisene på villaforsikring og bilforsikring. Konklusjonen er at kundene kan spare mye penger på å tråle markedet og finne den billigste forsikringen.

- I dagens marked må kundene være aktive og gjøre en egeninnsats for å finne de beste tilbudene, innrømmer Stein Håkonsen.

Større konkurranse

Ikke så lett å finne den billigste forsikringen
Ikke så lett å finne den billigste forsikringen Vis mer


Forbrukerne har blitt mer bevisst sine forsikringer og sine forhold til forsikringsselskapene. Dette har ført til at forsikringskunder er mindre lojale enn tidligere. Hvert år bytter en av fem forsikringsselskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Medias sterke fokus på forsikringer er viktig for konkurransen, sier Stein Håkonsen.

Medias Sisyfos-arbeid
Hemmeligholdelsen av prisstrukturene gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, for media å foreta sammenligninger og beregninger av de rimeligste tilbudene, ettersom forsikringsselskapene opererer med hver sine sett av kriterier, rabatter og bonussystemer.

- Vi mener at rabatt og bonussystemene bør standardiseres, slik at det blir lettere å sammenligne de ulike tilbudene, sier Forbrukerrådets Mette Brynulfsen.

Brynulfsen opplyser at rådet møtte motstand fra Konkurransetilsynet, som mente dette ville være konkurransenedsettende.

- Standardisering kan gi økte muligheter for samordning av priser. Dette vil være meget bekymringsfullt i et marked der de tre største aktørene har en markedsandel over
90 %, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

- Dessuten vil en rigid standardisering kunne føre til et produktutvalg som begrenser kundenes valgmuligheter og som kanskje fører til at enkelte behov ikke kan dekkes.

DinSides kommentar: Å finne det beste tilbudet?

Siden det ikke finnes noe felles standard vurderingskriterier, tarifferingssystemer, bonussystemer og rabattsystemer, benytter forsikringsselskapene sine egne systemer. For forbrukerne betyr dette at det er vanskelig å se prisen en må betale, i forhold til de betingelsene en får.

Vi kan se Konkurransedirektørens poeng om at standardiserte forsikringstjenester faktisk kan øke risikoen for prissamarbeid i bransjen. Vi mener likevel at ethvert tiltak som gjør forsikringselskapenes policy mer synlig for allmennheten er et skritt i riktig retning.

Hvis telebransjen i Norge hadde operert på samme måte som forsikringsbransjen får lov til, ville de ulike teleselskapene ikke oppgitt sine priser pr. minutt, hva det koster å ringe til de ulike mottakere, eller hva en sms-melding koster. I stedet ville de la deg gå gjennom en lang rekke spørsmål for å finne ditt ringemønster, for så å gi deg en pris på hva dette ville koste over ett år.

Det er meningsløst tungvint, og selvsagt til selskapenes fordel.