Med Jesus i ranselen

Privatskoler er ikke kun for rikfolk. 1,5 % av alle barn i grunnskolen går på private skoler, og en skoleplass koster maks 23.000 kroner i året.

De private grunnskolene i Norge kan deles opp i to hovedgrupper: De pedagogiske alternativene, som Steiner- og Montesorriskolene, og livssynsskolene, som stort sett drives av kristne organisasjoner.

Lave skolepenger

Du trodde kanskje at alle privatskoler var dyre, men da må du nok tro om igjen. Skolepengene som foreldrene betaler, skal ifølge privatskoleloven aldri overstige 15 prosent av hva det koster å ha et barn i skolen.

- Alle privatskoler mottar et lovbestemt offentlig tilskudd per elev, opplyser Kjell Gustavsen ved Statens utdanningskontor i Oslo.

- Elevsatsen som fastsettes skal tilsvare elevkostnaden ved å ha ett barn i den offentlige skolen. Av denne summen må 15% betales i egenandel slik at det offentlige tilskuddet blir på 85%, legger Gustavsen til.

Pedagogikk og estetikk i fokus

Det største pedagogisk/estetiske alternativet er Steinerskolen, med circa 5000 elever fordelt på 30 skoler over hele landet. Skolen drives etter prinsippet om å utvikle hele mennesket, både intellektuelt, kunstnerisk og praktisk.

- Skolepengene ligger på omlag 11.000 kroner per år, forteller Oddbjørn Birkeland i Forbundet Steinerskolene i Norge. Prisen blir vesentlig lavere dersom du har flere barn på skolen.

- For to barn er skolepengen circa 15.000 kroner, mens de er circa 17.000 for tre barn, sier Birkeland.

Dårlig råd, ingen hindring

Selv om skolepengene kun utgjør en liten andel av de reelle kostnadene, er det naturlig nok ikke alle som har så mye penger å avse hver måned.

Dersom man sliter økonomisk, kan man søke om friplass eller behovsprøving. Ingen barn skal utelates fordi foreldrene har dårlig råd. Dette er et prinsipp som stort sett går igjen hos alle de ideelle skolene.

Ved Montessori-skolene er det større variasjoner i skolepengene. Ved skolen i Oslo utgjør foreldrebetalingen 23.000 kroner. Mens ved den nyeste Montessori-skolen, som riktig nok ligger i Tana, er de kun på 5.500 kroner per år. Det samlede elevtallet ved Montessori-skolene i Norge er omtrent 620 personer.

Med Bibellesning på timeplanen

De fleste norske private skoler er organisert i Kristne Friskolers Forening. Forbundet omfatter 35 grunnskoler og 24 videregående skoler. De har tilsammen 8.000 elever. De fleste av disse skolene drives av protestantiske grupperinger. Landets tre katolske skoler er også blant medlemmene.

Det er klart rimeligere å gå på en skole med religiøs tilknytning. På de protestantiske skolene utgjør foreldrebetalingen i underkant av 1.000 kroner. På de katolske skolene utgjør foreldrebetalingen fra 4.400 kroner til 8.100 kroner i året.

Det er i tillegg mye vanskeligere å få plass ved de katolske skolene. Både ved St. Paul katolske skole i Bergen og St. Sunniva Skole i Oslo er det lange ventelister.

Nytt alternativ for de rike

Til høsten starter et "Skagerak International Primary and Middle School" opp i Sandefjord. Skolen opprettes for å lokke kvalifisert utenlandsk arbeidskraft til regionen.

Hovedspråket vil derfor være engelsk, med norskundervisning i tillegg. Skolen vil ta inn elever fra de er fire år gamle, og så langt er 65 elever innskrevet.

Prisen vil bli 31.000 kroner de to første årene for deretter å øke til 33.000 kroner.