Med 500.000 i inntekt

For de famlier med en halv million i samlet inntekt er det dyrest å ha barn i kommunal barnehage for de som bor i Oslo. Her må du forvente å betale nesten 44.000 kroner i løpet av ett år. Dette er nesten 3.000 kroner mer enn snittet for de private barnehagene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tabellen viser måndlige utgifter for å ha et barn i en kommunal barnehage når mor og fars inntekt samlet er på 500.000 kroner.

For hele landet ligger gjennomsnittet ligger på 3.072 kroner.

Med 500.000 i inntekt