Med 375.000 i inntekt

Nesten 1.000 kroner er differansen mellom Finnmark som er rimeligst og Oslo som er dyrest. Dette utgjør hele 37 prosent, eller 11.700 kroner over ett år.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tabellen viser måndlige utgifter for å ha et barn i en kommunal barnehage når mor og fars inntekt samlet er på 375.000 kroner.

For hele landet ligger gjennomsnittet ligger på 2.983 kroner.

Med 375.000 i inntekt