Med 250.000 i inntekt

Rimeligst barnehageplasser for familier i denne inntektsklassen finner vi i Rogaland, Akershus og Aust-Agder.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tabellen viser måndlige utgifter for å ha et barn i en kommunal barnehage når mor og fars inntekt samlet er på 250.000 kroner.

For hele landet ligger gjennomsnittet ligger på 2.722 kroner.

Med 250.000 i inntekt