Med 100.000 i inntekt

De høyeste egenandelene har de i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Oppland. Hovedårsaken til dette er at betalingssystemet ikke tar hensyn til familiens inntekt. Men det er viktig å være oppmerksom på at ulike støtteordninger kan utjevne differansene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tabellen viser måndlige utgifter for å ha et barn i en kommunal barnehage når mor og fars inntekt samlet er på 100.000 kroner.

Med 100.000 i inntekt