Matte for babyer

Spedbarn kan ikke snakke, ikke spise selv og ikke gå. Men matematikk kan de. Nesten i alle fall.

Amerikanske forskere har funnet ut at vi forstår oss på tall allerede fra spebarnsalderen. Det er ikke komplisert algebraregning det er snakk om, men forståelse for antall personer.

Spedbarn på syv måneder kan forstå forskjellen på om to eller tre personer prater samtidig.

- Barn forstår enkelte sider ved tall fra tidlig alder, sier forskningsleder Kerry Jordan til Mozon.

Det er hun og kollega Elizabeth Brannon, ved Duke University, North Carolina, som står bak den neurologiske studien.

Lydklipp
Babyene fikk høre to lydklipp. I det ene klippet snakket to kvinner, i det andre snakket tre.

Samtidig fikk de se to videoklipp av to og tre kvinner.

- Barna brukte mye mer tid på å se på videoklippet som matchet antall kvinner på lydklippet, enn på det andre videoklippet, skriver forskerne i rapporten.

Babyene skjønte med andre ord hvor mange kvinner som snakket på lydopptaket.

Indre bilde
Det var tjue babyer på syv måneder som deltok i studien.

- Vi konkluderer med at babyene viser et indre bilde av to og tre, som er skilt fra sansene, og derfor viser en abstrakt indre prosess, skriver forskerne, ifølge CBS.

Forstår mye
Jordan forteller at babyer forstår mer av verden rundt seg enn vi tror.

- Før de blir syv måneder forstår babyer en hel del om verden rundt dem. For eksempel kan en én måned gammel baby gjenkjenne det samme objektet gjennom sanser, følelse og syn, sier hun til Mozon.

Hun sier videre at tre måneder gamle babyer kan forstå forskjellen på ulik fart, og en halv måned senere kan de plassere foreldrenes stemme ved foreldrenes ansikt. Ved samme alder kan babyer forstå sammenhengen mellom en stemme og munnen som snakker.

Ved seks måneder har barn også lært at menns ansikt går til menns stemmer, og kvinners ansikt går til kvinners stemmer.

- Dette er bare noen få eksempler på kunnskapen spedbarn har på ulike områder, sier Jordan.

Videre forskning
Nå vil forskerne se på hvordan spedbarna reagerer på andre og flere typer bilder og lyder. Målet er å prøve ut metoder for å lære enkel matematikk til småbarn og utforske mulighet til å forstå tall.

- Vi har fremdeles ikke prøvd å presentere babyene med mer enn tre stemmer, men vi vil gjerne gjøre dette i en fremtidig test, sier hun.

 

Mozon, 16.2.2006