Mastercard, Amex Platinum, Eurocard Gold eller Diners? Her er kravene du må tilfredsstille...

"Alle" får de minst prestisjefylte kortene til Mastercard, Eurocard, Diners, VISA og Amex. Svært få får prestisjekortene.

Hverken bankene eller kortselskapene ønsker å gi detaljerte opplysninger om hva som skal til for å kvalifisere til de ulike typene internasjonale kredittkort.

Etter å ha snakket med en rekke forskjellige kilder har vi allikevel funnet ut en del. Felles for alle kortene er at de normalt krever meget god betalingshistorikk og at du har hatt stabil inntekt de siste årene.

Arbeiderklassen

Smart Club Mastercard
Ser vi bort fra nasjonale kredittkort er Mastercardkortet til Smart Club det minst ekslusive kredittkortet i Norge. Her er eneste krav at personen har vanlig god betalingshistorikk. Alle som ikke er registrert med negative betalingsanmerkninger får Smart Clubs Mastercard. Kortet er, som alle ekte kredittkort, gratis i bruk og med opp til 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Kortet koster omlag 200 kroner per år.

Middelklassen

American Express Classic, Diners, og Mastercard danner kredittkortenes "middelklasse".

Her gjelder minimumsgrenser for inntekt, men opplysninger om gjeld og formue er ofte like viktige. Jo større formue du har - dess mer lemper kortselskapene på krav til inntekt og betalingshistorikk.

Mastercard/VISA Premier
Utstedes av kortinnehaverens bank. Som oftest er det "totalkunder" med et minimum av lån eller innskudd i banken som får tilbud om et slikt kort. Kortet krever inntekt og betalingsevne tilsvarende det som skal til for å få innvilget et boliglån.

Artikkelen fortsetter under annonsen

American Express Classic
Søker må ha fast arbeide, god inntekt og ryddig økonomi. Dersom inntekt ligger i området 200 til 250.000 kroner eller under, foretas en mer detaljert kredittvurdering. Kortet har ingen kredittgrense, men store kjøp kontrolleres automatisk eller bruker klarerer selv på forhånd.

Diners
Søker bør være minimum 25 år og ha fast inntekt.
Inntekt: Bør være minimum 180.000. Men dersom en 20-åring har inntekt på 400.000 kan dette også vurderes. Kausjon fra firma, ektefelle eller samboer godtas dersom søker ikke oppfyller kredittkrav.

Øvre middelklasse

Eurocard Gold
Søker bør være over 25 år med plettfri betalingshistorikk og stabil inntekt - helst over 300.000 brutto. Ingen offisiell kredittgrense.

VISA Gold
(utstedes av DnB, Sparebanken NOR, Kreditkassen samt de fleste øvrige sparebanker) Ordinær kredittvurdering
og inntekt over 300.000 brutto. Kredittgrense: Minimum 35.000 kroner (5.000 USD)

American Express Gold
Søker må ha plettfri betalingshistorikk og inntekt på minimum 500.000 kroner. Ingen eksplisitt kredittgrense, men store kjøp kontrolleres automatisk eller bruker klarerer selv på forhånd.

Overklassen

American Express Platinum
Fåes ikke i Norge, men det finnes nordmenn med Platinum kort utstedt i andre land. Inntekt og eller formue bør være over to millioner norske kroner.

Eurocard Platinum
Inntek bør være minimum 500.000 til 600.000 kroner. Også krav til formue.