Maskin måler sexlysten

Forskere har utviklet en maskin som kalkulerer hvor klar du er for sex ved å måle elektrisk aktivitet i hjernen.

Maskinen, som er døpt kåt-o-meteret, virker ved at forsøkspersonene får elektroder festet til hodet mens de ser på erotiske filmer. En maskin analyserer hjerneaktiviteten og måler personens sexlyst.

Maskinen er utviklet av en gruppe forskere ledet av professor Yoram Vardi ved Rambam-sykehuset i Haifa i Israel.

- Vi har utviklet en test om regner ut personers sexylst. Den måler folks libido, sier Vardi, til det anerkjente fagbladet NewScientist.

Å overvåke endringene i noen spesielle typer hjernebølger på denne måten kan være den første kvantitative metoden for å måle sexlyst.

Maskinen kan blant annet brukes til å måle lystsenkende bivirkninger av medisiner, og være nyttig i søksmål etter påstander om tapt sexlyst, som det er mange av i USA.

Vardi presenterte forskningen på en kongress for europeiske sexologer nylig, og forbreder nå en undersøkelse av pasienter som har mistet sexlysten på grunn av medisiner, for eksempel lykkepiller.

Metoden er testet på 22 friske personer med et normalt sexliv - 11 kvinner og 11 menn med en snittalder på 26 år.

Først spilte forskerne musikk for personene, og målte hjerneaktiviteten den førte til. Så viste de dem en erotisk film, og fulgte med på hvor mye musikk-hjerneaktiviteten sank.

Siden vi ikke kan konsentrere oss like mye om to typer stimuli samtidig kunne forskerne regne ut personens sexlyst ved å sjekke hvor mye musikk-hjerneaktiviteten sank når filmen ble satt på.

Mozon.no, 27.01.2005