I studien ble 14 prosent av jentene definert som overvektige, i tillegg hadde 4 prosent fedme.  Foto: Colourbox.com
I studien ble 14 prosent av jentene definert som overvektige, i tillegg hadde 4 prosent fedme. Foto: Colourbox.comVis mer

Mange unge er tunge

Nesten en av fem tredjeklassinger er overvektige. Og jentene sliter mest.

I en tredjeklasse er cirka 18 prosent av jentene og 16 prosent av guttene overvektige eller fete, ifølge tall hentet fra undersøkelsen "Barns vekst i Norge 2008", utført av Folkehelseinstituttet.

Hele studien, Barnevekststudien, har fulgt 3511 tredjeklassinger (8-9-åringer) ved 127 skoler i ti fylker.

Selv om forekomsten av overvekt og fedme er betydelig lavere i Norge enn land som Storbritannia og Norge, er det klart at vekten er et problem for enkelte her også.

Les også:
Unge tror de lever sunt

Barnet blir hva du spiser
Hvor mye veier barnet ditt?
Dette blir du feit av

Overvekt og fedme

Undersøkelsen ga disse resultatene, ifølge Folkehelseinstituttet:

  • 14 prosent av jentene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 4 prosent fedme. Til sammen 18 prosent.
  • 12 prosent av guttene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 3,5 prosent fedme. Til sammen 16 prosent.
  • I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye.
  • Gjennomsnittsvekten er 29,1-29,7 kg for henholdsvis jenter og gutter.
  • I gjennomsnitt er kroppsmasseindeksen 16,8 kg/m2 for både jenter og gutter.
For voksne er en kroppsmasseindeks, eller BMI, på 25-29,9, definert som overvekt. En BMI på 30 eller høyere regnes som fedme. For barn i alderen 2-18 år er grenseverdiene for overvekt og fedme justert i forhold til kjønn og alder.

Holder du mål?

Studien viser at andelen med overvekt og fedme varierer med 4-6 prosentpoeng mellom helseregionene. Forskjellene er ikke større enn hva man ville forvente i en slik undersøkelse, ifølge nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Slik gjør du det lett å leve sunt
Bli glad i å trene

Flere overvektige jenter

Andelen jenter med overvekt eller fedme er om lag to prosentpoeng høyere enn blant gutter på samme alder. Også livvidden til jentene er noe høyere.

Det presiseres imidlertid at dette kan være en tilfeldighet som har oppstått fordi det er et utvalg jenter og gutter som er undersøkt. Det finnes for øvrig svært få studier å sammenlikne med.

En studie Norges idrettshøgskole gjorde på 9-åringer i 2005-2006, viste tilsvarende resultater. Men det er få landsomfattende objektive målinger på andelen barn med overvekt og fedme foretatt før 2005.

I Storbritannia og USA har omkring 35 prosent av barn overvekt eller fedme, det vil si dobbelt så mange som norske barn.

Spørsmålet er hvordan dette vil slå ut på vektnåla når barna blir voksne?

Her bor verdens feteste

Usikkert hvem som blir overvektige

Er det slik at en overvektig eller fet tredjeklassing må slite med vekten i voksen alder også?

- Vi vet at risikoen er høyere for overvektige enn for normalvektige barn, men vi vet også at mange vokser av seg de ekstra kiloene. Her har vi stort behov for mer kunnskap, sier prosjektleder i Barnevekststudien Ragnhild Hovengen, ifølge Folkehelseinstituttet.

Hovengen skal etter planen i gang med en ny vekstundersøkelse blant tredjeklassinger høsten 2010. I tillegg ønsker hun en oppfølging av "2008-kullet" i sjuende og tiende klasse.