Mange ting å gjøre uten bil

Du har sikkert hørt hva du kan spare på ikke å ha bil. Men visste du hvor mye det egentlig dreier seg om? Vi har listen over alternative aktiviteter.

Avsavnskostnad for kapitalen23.300 kroner
Drivstoff12.920 kroner
Dekk2.000 kroner
Veiavgift1.950 kroner
Forsikring2.950 kroner
Service/drift4.000 kroner
Sum47.120 kroner

Hvis du føler at økonomien din er trang, bør du vurdere å kvitte deg med bilen din. En vanlig familiebil til ca 250 000 kroner koster deg rundt 50 000 kroner pr år i kapitalkostnader og drift:

Mange synes slike regnestykker overdriver kostnadene. Men kapitalkostnaden på 23.300 kroner innebærer en rente på bare 4,5 prosent og en avskrivning til null på 15 år. Det er forutsatt at du har betalt bilen med penger du allerede har (ikke lån), og 4,5 prosent er den renten du alternativt kunne fått for pengene i banken eller i fonds. Det er bare savnet av disse pengene som inngår i regnestykket. Siden nye biler faller raskere i verdi, og mange har lånt penger for å kjøpe bil, vil den reelle kapitalkostnaden ofte kunne ligge vesentlig høyere.

Drivstoffutgiften på 12.920 kroner forutsetter at du kjører 17.000 kilometer i året, at bilen bruker 0,8 liter drivstoff pr. mil og at drivstoffet koster 9,50 kroner pr. liter.

Dekk-utgiften er hentet fra beregninger foretatt av Opplysningsrådet for Veitrafikken. Veiavgiften er statens satser i år. Forsikringen er billigste sats i det billigste selskapet (OBOS/Trygg Hansa). Service/drift er satt noe lavere enn det som er vanlig å regne. Tenk på at 20 kanner vindusspylervæske koster 700 kroner, ti bilvasker rundt 1.000 kroner. Olje og noen slitasjeutgifter kommer også til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regnestykket har ikke med noen utgifter til bompasseringer, trafikkbøter eller parkering. Seks kroner dagen i bompasseringer koster for eksempel over 1.200 kroner året, om du passerer alle arbeidsdager.

Betaler du 20 kroner to ganger i uka for parkering, blir det over 2.000 kroner året.

- Men jeg har da ikke ny bil

Har du kjøpt en bruktbil til 120 000, blir regnestykket som for bilen til 250.000 kroner, med unntak av lavere kapitalutgifter. Beregnet på samme måte som over, men med ti års gjenværende levetid i stedet for 15, blir kapitalutgiftene 15.150 kroner året. Om man setter forsikringen til bare 2.000 kroner, blir summen 38.000 kroner. Dette er lavt regnet, da man nok må påregne litt mer vedlikehold/service på en noe eldre bil enn det som inngikk i det første regnestykket.

Hva kan du gjøre i stedet?

Her er noen av de morsomme tingene du kan gjøre i stedet. Har du en avstand, for eksempel til sentrum av nærmeste tettsted, på seks kilometer, hvor det kan være aktuelt å ta drosje, koster drosjeturen 195 kroner tur/retur (vi forutsetter da at du ringer etter drosjen når du skal dra, men tar den fra en holdeplass på tilbaketuren).

Du kan ta 242 slike tur/retur-reiser i året med drosje for kostnaden ved å ha en ny bil til 250.000 kroner, eller 195 turer for prisen av en bruktbil (se Drosjekalkulatoren).

Er formålet med å ha bil å hente/bringe barn, kan du altså la dem ta drosje til barnehagen hver dag i stedet!

En ukes ferie i Syden er mulig å gjennomføre for en pris på 10.000 kroner pr. person i lavsesong. Et månedskort på sporveiene i de største byene koster ca 550 kroner pr. måned, eller 6.600 kroner i året.

I stedet for bilen

Familiebil i ett år47.000
470 drosjeturer á 100 kroner47.000
Én uke i Syden for fire personer pluss ett månedskort i ett år47.000
21 restaurantbesøk for to m/drosje begge veier á kroner 2.240 kroner47.000
To månedkort ett år, nytt stereoanlegg á 20.000 kroner, to weekender i Paris for to47.000
Ny TV á 6.000 kroner, nytt stereoanlegg, ny PC á 10.000 kroner pluss to månedskort ett år47.000

Vanligere som unnskyldning enn i virkeligheten

Det er en del som synes at den tiden de sparer ved å bruke bil er verdt så mange penger. Særlig gjelder dette barnefamilier som kjører barn til og fra barnehagen. Det er imidlertid bare et mindretall av bilbrukerne som kjører barn hver dag. I følge tall fra TØIs reisevaneundersøkelse i 1998, er det bare ca 12% av antall reiser med bil som er såkalte omsorgsreiser (som regel transport av barn).

De fleste av oss kjører antakelig stort sett til og fra jobben. I tillegg til bilutgiftene, har vi kanskje 5000 kroner i årlige utgifter til treningsstudio fordi vi får for lite trim. Hvis du i stedet tar sykkel til og fra jobben i sommerhalvåret, halverer du både utgiftene til treningsstudio og månedskort, og kan i beste fall redusere de samlede utgiftene til transport og trening fra 55.000 til 5.800, dvs med 49.000 kroner!.

Over 50% av alle nye biler som selges er firmabiler. Har du firmabil, må du likevel betale betydelige summer over din egen skatteseddel. For en vanlig firmabil til 250.000 kroner får du anslagsvis 2.500 kroner i økt skatt hver måned. Nok til et månedskort og circa 20 drosjeturer hver måned.

Tidskostnader

De fleste som har bil, vil vel hevde at de har den for å spare tid. Det blir faktisk foretatt undersøkelser av folks tidskostnader også. Et berømt "live"-eksperiment skjedde da man på begynnelsen av 90-tallet åpnet en ny bomvei mellom Trondheim og Stjørdal. I henhold til Stortingets instruks stengte man ikke gamleveien samtidig. Det var stadig gratis å kjøre på denne, men det tok noe lenger tid.

Nå kunne man iaktta hvordan folk opptrådte. Faktisk var det ganske mange flere enn man hadde ventet som tok gamleveien for å spare ti kroner. Da man etter en tid økte bomavgiften, kunne man også obeservere en forskyvning mellom dem som kjørte gjennom bommen og de som kjørte rundt.

Ved hjelp av blant annet dette "eksperimentet" kan man fastslå at tidskostnaden for arbeidsreisende idag er på rundt 70 kroner timen. Det betyr at om du sparer én time hver arbeidsdag på å ha bil, er din årlige tidsbesparelse på 14.700 kroner. For å kunne forsvare bilkostnader på 48.000 kroner i året, bør du altså spare over tre timer hver dag på å ha bil fremfor å kjøre kollektivt.

Det er vår beskjedne påstand at det er svært få som gjør det.

Kanskje du ikke opptrer rasjonelt i det hele tatt? Fy skam deg!