Mange har KOLS uten å vite det

En av ti kan ha lungesykdommen KOLS. Mange vet ikke at de er rammet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Foto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Antall mennesker med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er betydelig høyere enn tidligere antatt. Det viser en stor internasjonal undersøkelse hvor blant andre Norge har deltatt. Så mange som en av ti over 40 år kan være rammet av den uhelbredelige lungesykdommen.

- Tallene er høyere enn man har trodd. En av hovedårsakene er at vi ikke har hatt metoder for kartlegging før. Vi ser at det er en veldig hyppig tilstand spesielt hos eldre og røykere, sier Amund Gulsvik til DinSide Helse.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus og har ledet den norske delen av studien. Til sammen deltok 9.500 voksne i 12 forskjellige land, og resultatene er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Bør ta pustetest
Ved hjelp av en type pustetest fant forskerne at i gjennomsnitt 11,8 prosent av mennene og 8,5 prosent av kvinnene hadde moderat eller høyere grad av KOLS. Det stemmer godt overens med de norske forholdene. Her er rundt 200.000 over 40 år rammet, ifølge Gulsvik.

Kvinner får KOLS åtte år før menn. Les mer her:

Forskerne bak rapporten anslår at raten kommer til å øke etter hvert som befolkningen blir eldre. I dag er KOLS den femte vanligste dødsårsaken i verden, men om 20 år vil den bli den tredje vanligste, skriver BBC News.

- For å bli klar over omfanget av denne epidemien og for å forebygge, bør allmennleger bli flinkere til å utføre pustetester. Dette bør gjøres hos alle som har kronisk hoste, er tungpustet eller er storrøykere, mener Gulsvik.

Farlig støv
Røyking er en av de viktigste faktorene for å utvikle KOLS. Men forskerne fant også en relativt høy forekomst av KOLS hos personer som aldri før har røykt. Dette er ikke ukjent for Johny Kongerud, professor i lungesykdom ved Universitet i Oslo og Rikshospitalet.

Seks av ti med sykdommen har ikke fått noen diagnose. Kan du være blant dem?

- Flere studier har påvist en sammenheng mellom KOLS og visse yrker hvor man blir støv- og gasseksponert. 15-20 prosent av tilfellene kan nok delvis forklares ut fra stoffer i arbeidslivet, sier han til DinSide.no.

Men også gener og arvelighet spiller en rolle, og ernæring kan til en viss grad ha innvirkning, mener Kongerud.

- Ikke godt nok
Kongerud tror den største økningen i KOLS-tilfeller i framtida vil skje i U-land, mens Norge ikke vil oppleve noen ny KOLS-bølge.

- Blant annet vet folk i I-land og land med høyere utdanningsnivå hvor farlig det er å røyke og kan ta konsekvensen av det mener han.

Gulsvik understreker imidlertid at vi har en jobb å gjøre også her i landet.

- Vi er på vei, men vi må ikke slippe taket og tro vi har vunnet. Ett mål må være å få ned antall røykere til ti prosent av befolkningen over de neste 15 årene. Det er en lang vei å gå, understreker han.

Slik stumper du røyken:

Ifølge Hege Wang i Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk, begynner stadig færre unge å røyke, noe som vil gi resultater på lang sikt, men det er også viktig å se på de voksne.

- For å få færre KOLS-tilfeller på kort sikt er det viktig å motivere voksne til røykeslutt. Her foregår det mange effektive tiltak, som røykesluttkurs og veiledning hos helsepersonell. Det er også viktig å sørge for fokus på et godt arbeidsmiljø hvor ingen utsettes for farlige stoffer, sier hun til DinSide Helse.