Mange bruker nettet til helseinfo

Dobbelt så mange nordmenn brukte internett til å lese og orientere seg om helse og sykdom i 2005 som i 2001.

Men fortsatt beholder leger og annet helsepersonell sin posisjon som den viktigste kanalen for helseinformasjon.

I oktober i fjor ble 1.007 nordmenn over 15 år telefonintervjuet om sin bruk av internett i helseøyemed. Undersøkelsen publiseres i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Nærmere 60 prosent av de spurte hadde brukt internett i helsesammenheng i 2005, mens bare 31 prosent svarte det samme i 2001.

I alt 37 prosent opplevde at internett var en viktig eller svært viktig kanal for å skaffe seg opplysninger om helse. En av fire opplyste å ha blitt beroliget av helseinformasjonen de hadde funnet på nettet, mens 10 prosent var blitt bekymret eller engstelige. Hver tredje av de spurte mener det er viktig at legen tilbyr helsetjeneste via e-post.

Også familie, venner og massemedier ble vurdert som viktig av en større andel enn dem som vurderte internett som viktig.

- Det ser altså ut til at internett kommer i tillegg til - ikke istedenfor - andre kilder til helseinformasjon i Norge. I denne forbindelsen er det interessant at pårørende til langtidssyke og uføre var en gruppe som vurderte nettet som en viktig kanal for helseinformasjon, heter det i artikkelen. (©NTB)

Mozon.no og Lommelegen.no, som er Norges største helsenettsteder, opplever stadig en økning i antall lesere. De to nettstedene har nylig opprettet et samarbeid, noe som vil gjøre helsetilbudet på nett enda bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 

Mozon.no, 16.11.2006