Mange barn med synsfeil

Norske fagmiljøer mener at 120 000 norske elever i grunnskolen har synsfeil. Nå etterlyser foreldre obligatorisk synskontroll av barna ved skolestart.

I de fleste klasserom sitter det elever med skjulte synsproblemer. Amerikanske undersøkelser viser at hver femte elev i barneskolen kan ha problemer med synet. I Norge har anslagsvis 120 000 norske elever i grunnskolen feil på synet.

Uoppdagede synsproblemer kan virke hemmende på barns læresituasjon.

- Barn med samsynsproblemer vil ha større vansker med å lære seg å lese. Resultatene av dette vil være langsom lesehastighet og mindre forståelse av teksten. Typisk må de lese setningene om igjen for å vite hva de har lest. Det er også vanlig at de hopper over en linje eller begynner å lese samme linje om igjen fordi de rett og slett bommer. Dette kan føre til urolighet og dårligere konsentrasjonsevne, sier optiker i Optikk Norge, Karl Fredrik Giæver Hildrum, til Mozon.

Nå viser en undersøkelse markedsanalyseselskapet NORSTAT har foretatt for Interoptik at ni av ti foreldre i Norge mener det bør innføres en obligatorisk synskontroll av barn når de starter på skolen. Ekspertene støtter kravet.

Det finnes mange myter om barneøyne. Les noen her!

Obligatorisk synskontroll
Hildrum sier det er vanskelig for barn, foreldre og lærere å oppdage samsynsproblemer. Derfor er det viktig med en grundig synskontroll.

- Vi støtter foreldrenes krav om at det burde være obligatorisk med en synskontroll, men om det er realistisk må man spørre politikerne om, sier han, og legger til at det er viktig at man ved den minste mistanke får gjort en grundig synsundersøkelse av barnet, selv om man ikke får det dekket av staten.

Hildrum mener ikke at alle barn må undersøkes, men at terskelen for når foreldre og lærere sender barna til undersøkelse, er for høy i dag.

Andre eksperter mener også at det er viktig å oppdage synsfeil hos barn i tidlig skolealder.

- Flere undersøkelser viser at alt for mange barn har synsrelaterte problemer på skolen, og at slike problemer ikke avdekkes gjennom enkle såkalte screeningsundersøkelser. Barn vet ikke hva som er normalt syn, og kan således ikke vite om de ser normalt eller ikke, sier Magne Helland, førstelektor og optiker ved Høgskolen i Buskerud.

I dag er ikke de vanlige helse- og skolekontrollene grundige nok til å avdekke synsfeil. På de fleste skoler sjekkes synet til barna med et eller to års mellomrom, frem til niendeklasse. Skolekontrollene er imidlertid kun en screening av synet. Ukorrigert langsynthet, skjeve hornhinner og samsynsproblemer kan ofte overses i en skolescreening.

Undersøkelsen, der 1000 norske foreldre med barn i alderen 5-15 år ble intervjuet, viser også at synskontroll er den viktigste grunnen til at synsfeil oppdages hos barn.

I følge Hildrum er det flere signaler foreldre bør være på jakt etter når det gjelder dårlig syn hos barn.

Flere signaler
- Typiske tegn på dårlig syn hos barn er at de unngår lesing og annet nærarbeid, har dårlig konsentrasjon, har problemer med linjeskift, må lese setninger om igjen, har hodepine eller er trøtte rundt øynene. Andre tegn er at de blunker hyppig, lager grimaser, beveger hodet mye eller lukker det ene øyet når de leser og har kort leseavstand, sier Hildrum.

Det vanligste øyeproblemet hos barn er skjeling. I tillegg er langsynthet også en vanlig synforstyrrelse. Nærsynthet kommer ofte i 8-10 års alder.

Visste du at tørre øyne gir verre syn?

 

Mozon.no, 25.08.2006