Magnetisk hjelp mot migrene

En halv million nordmenn lider av migrene. Nå kan de få en ny behandling.

En behandling som heter transkraniell magnetisk stimulering (TMS), består av å sende magnetisk stimulasjon gjennom skallen til pasienten.

Nå viser en amerikansk studie at behandlingsformen kan stoppe eller redusere 81 prosent av anfallene til migrenepasienter.

Mindre smerter
Før et migreneanfall, skjer det forandringer i nervecellene i hjernen. Forskerne ved Ohio State University ville avbryte prosessen og dermed stoppe anfallet ved bruk av TMS.

Studien besto av åtte migrenepasienter som ble testet gjennom tre måneder. De ble bedt om å bruke TMS straks de kjente et anfall nærme seg. Dette gjorde de ved å sende ut to TMS-signaler med tretti sekunders mellomrom i bakhodet.

Hele 81 prosent av migrenetilfellene forsvant i løpet av to timer når de brukte TMS.

Videre gjorde forskerne en kontrolltest på 42 migrenepasienter. De ble delt i to grupper, hvor en gruppe fikk TMS-behandling og den andre gruppen fikk placebobehandling.

TMS-gruppen hadde i 69 prosent av tilfellene svake eller ingen smerter etter to timer, mens det samme gjaldt for 48 prosent i placebogruppen.

Studien ble publisert ved American Headaches Societys årlige møte i Los Angeles. Og om fremtiden blir slik forskerne ønsker, vil vanlig behandling med TMS være tilgjengelig fra neste høst.

Som tabletter
Ifølge Knut Hagen, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs Hospital, har det også tidligere blitt publisert studier som undersøker TMS, men ingen som beviser behandlingseffekt ved migreneanfall. Denne studien har bare foreløpige data. Han avviser likevel ikke virkning.

- Det er vitenskapelige holdepunkter for forskjeller i hjernens ”irritabilitet” hos pasienter med migrene i forhold til andre, slik at det teoretisk er potensial for at magnetisk stimulering kan påvirke et migreneanfall, sier Hagen.

Han påpeker at placeboeffekten i studien var veldig stor, da omtrent halvparten mente de opplevde mindre smerter ved placebo. Behandlingsgevinsten var cirka 20 prosent, noe som blant annet tilsvarer effekter på studier med spesifikke migrenemedisiner.

- De fleste vil vel oppleve det enklere å ta en tablett enn å drive med slik magnestisk stimulering, sier han.

Ingen behandling i Norge
Du kan ikke behandles med TMS i Norge i dag.

- Dette er ingen behandlingsform som benyttes ved noen hodepinesentre eller nevrologiske avdelinger i Norge. Det finnes imidlertid nå teknisk utstyr som gjør det mulig i fremtiden å gjøre studier på dette også i Norge, sier Hagen.

Han sier at hvis effekten kan dokumenteres i nye studier, vil det være et aktuelt alternativ til den gruppen som bruker mye smertestillende medisiner eller som har manglende effekt eller ubehagelige bivirkninger av tilgjengelige medisiner.

I Norge lider omtrent 16 prosent blant kvinner, 8 prosent blant menn og 3 prosent blant barn av migrene, skriver Norges Migreneforening. Kvinner i førtiårene er mest rammet. Ubehandlet migrene varer fra fire timer til tre dager.

Har du migrene? Test deg selv her:

 

Mozon, 26.6.2006