<b>FARLIGE PRODUKTER:</b> 84 prosent av de produktene som tilbakekalles på grunn av fare for forbrukernes helse og sikkerhet, kommer fra Kina. Foto: Rapex/Colourbox.com/Kristin Sørdal
FARLIGE PRODUKTER: 84 prosent av de produktene som tilbakekalles på grunn av fare for forbrukernes helse og sikkerhet, kommer fra Kina. Foto: Rapex/Colourbox.com/Kristin SørdalVis mer

Made in China-produkter er verst

I fjor ble det sendt ut 1.556 meldinger om produkter forbundet med alvorlig risiko for forbrukere. 84 prosent var made in China ...

I 2011 ble det sendt ut 1.803 meldinger om potensielt farlige produkter via EUs RAPEX-system. 1.556 av disse produktene utgjorde en alvorlig risiko for forbrukerens helse og sikkerhet. De resterende sakene var av mindre alvorlig grad, eller kun for informasjon. 27 EU-land, pluss Island og Norge sendte meldinger via Rapex i fjor.

LES OGSÅ:

RAPEX er EUs informasjonssystem om farlige forbrukerprodukter. DSB er kontaktmyndighet for RAPEX i Norge.

Fem land stod for nesten halvparten av alle varslene (47 prosent): Spania med 12 prosent, Bulgaria med 10 prosent, Ungarn med 10 prosent, Tyskland med 8 prosent og Storbritannia med 7 prosent.

Norge ligger langt nede på lista med 1 prosent av meldingene som sendes ut i RAPEX-systemet for å varsle flere land om produkter som oppdages lokalt. Dette er varsler om produkter forbundet med alvorlig fare for konsumentene.


DinSide omtaler jevnlig tilbakekallinger på det norske markedet, du finner alle artiklene her

Danmark har 3 prosent, og Sverige er lik som Norge, med kun 1 prosent.

100 potensielt farlige produkter tilbakekalles i Norge hvert år

Made in China ...

Ifølge den ferske RAPEX-rapporten var merke og modellnavn kjent i 84 prosent av de meldte tilfellene. Dette er selvsagt viktig fordi dette sikrer sporbarheten og gjør det lettere å nå fram med informasjon om farlige produkter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina var opprinnelseslandet på produktet i 54 prosent (839 stykk) av alle meldingene om potensielt farlige produkter sendt gjennom RAPEX-systemet i 2011 (inkludert Hongkong). I rapporten forklares dette med den store utbredelsen av kinesiske produkter på det europeiske markedet. Produktene sjekkes like strengt, uansett opprinnelsesland, vanligvis basert på typiske risiko forbundet med de enkelte produktkategoriene.

19 prosent av meldingene omhandlet produkter med opprinnelse i et av de 27 EU-landene og tre EFTA/EEA-land. 8 prosent av meldingene gjaldt produkter uten kjent opprinnelsesland.

I den andre enden av listen, opprinnelseslandene med færrest meldinger i RAPEX, finner vi disse landene, som alle er forbundet med ett produkt i Rapex-rapporten 2011: Hviterussland, Kroatia, Estland, Iran, Latvia, Mali, Mexico, Marokko, Norge, Republikken Korea, Singapore, Slovakia, Sveits, Syria og Tunisia.

RAPEX 2011: Her kan du lese hele rapporten om farlige forbrukerprodukter

Flest tilbakekallinger (Produktgruppene med antall tilbakekallinger via Rapex. )
ProduktgruppeAntall Prosent
Klær, tekstiler, moteobjekter42327
Leker32421
Biler17111
Elektriske innretninger/utstyr15310
Kosmetikk1047
Utstyr til barn664
Lys-produkter533
Kjemiske produkter382
Andre342
Beskyttelsesutstyr312
Hobby/sportsutstyr242
Mat-imitasjoner161
Lightere141
Maskiner151
Fritidsutstyr131
Smykker121
Lyskjeder121
Laserpekere111
Dekor-artikler91
Møbler91
Kjøkkenutstyr/matlaging81
Gassutstyr og -komponenter70
Kommunikasjons- og mediautstyr50
Gadgets20
Håndverktøy10
Trykkluftutstyr10
Kilde: Rapex 2011 annual report

Klær er verst

Av de 1.556 meldingene om produkter med alvorlig risiko for forbrukerens helse og sikkerhet, handlet de fleste om klær.

Hele 27 prosent av meldingene dreide seg om nettopp tekstiler, klær og andre moteobjekter. 21 prosent av meldingene omhandlet leker, 11 prosent omhandlet biler, 8 prosent omhandlet elektriske innretninger og utstyr, og 7 prosent omhandlet kosmetikk.

Til sammen stod disse produktkategoriene altså for 74 prosent av alle innmeldingene om produkter med alvorlig fare for forbrukeren, som sendt via RAPEX-systemet.

Det høye tallet for klær og tekstiler forklares blant annet ut i fra et stort fokus på farlige snører og reimer på barneklær, samt forbudet mot et anti-møll-middel som var vanlig brukt i sko og klær - men som man da satte inn ekstra innsats for å få fokus på dette og få det vekk fra markedet.

Du kan se alle produktgruppene og hvrdan disse fordeler seg i antall og prosentvis, av alle tilbaketrekkingene, i tabellen til høyre.

Type fare

84 prosent av alle potensielle farer forbundet med de rapporterte produktene, fordeler seg på fem hovedgrupper.

 • Skader - 26 prosent (481 tilfeller)
 • Kjemisk - 19 prosent (347 tilfeller)
 • Kvelning - 15 prosent (275 tilfeller)
 • Blokkering av luftveiene - 12 prosent (224 tilfeller)
 • Elektrisk støt - 12 prosent (216 tilfeller)
 • Mange av produktene har flere farer forbundet med seg, for eksempel kan en leke utøve både en risiko med tanke på blokkering av luftveiene, og den kan utgjøre en kjemisk fare.

  Færre farlige produkter

  For første gang siden det nåværende RAPEX ble igangsatt, har antallet varsler om potensielt farlige produkter sunket. Totalt sett har antallet meldinger sunket med 20 prosent sammenliknet med 2010, mens antallet varsler om produkter med alvorlig risiko har sunket med 21 prosent.

  Året for oppstart av det nåværende RAPEX-systemet (2004) ble det sendt ut 468 varsler, mens det i 2010 ble sendt ut 2.244 varsler.

  – Det er positivt for forbrukerne at det kommer færre farlige produkter ut på EU-markedet. Men vi vil opretholde innsatsen, så vi kan takle utfordringene i den globale forsyningskjeden og løse nye produktsikkerhetsmessige problemer, etterhvert som de oppstår. Derfor vil vi fortsatt prioritere oppbyggingen av systemet til løpende overvåkning ved å styrke samarbeidet mellom EU-landene og med de internasjonale partnere høyt, sier John Dalli, kommissær for helse og forbrukerpolitikk, i en pressemelding.

  Meld i fra

  Alle produkter som trekkes fra det norske markedet, skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

  Bekymringsmeldinger fra forbruker

  I tillegg til meldepliktsmeldingene fra virksomhetene, kommer bekymringsmeldinger fra forbrukerne. Dette er også en verdifull informasjonskanal for DSB.

  Dersom du som forbruker opplever noe du anser som unormalt og potensielt farlig ved et produkt, bør du melde ifra om dette til DSB, i tillegg til å melde ifra til butikken.

  Her kan du sende inn en bekymringsmelding til DSB (elektronisk)

  En bekymringsmelding fra forbruker fører til at DSB ser på produktet og saken, og hvis de da finner en uønsket egenskap ved produktet, kan dette medføre en meldepliktsmelding, som i sin tur beskriver hvilke tiltak det er nødvendig å iverksette overfor markedet.