Machomannens endelikt?

En ny spansk lov søker å komme machomannen til livs. Når et spansk par heretter gifter seg borgerlig, skal de ikke bare love å elske og ære hverandre til døden skiller dem ad. De skal også si ja til å dele husarbeid broderlig, eller ekteskapelig.

Elske, ære og støvsuge

En ny spansk lov forplikter spanjoler til å dele husarbeidet likt med sin ektefelle. Dette skal komme som et tillegg i borgerlige ekteskapsløfter, og slik bli en del av kontrakten brud og brudgom skal skrive under på, skriver den danske nettavisen bt.dk.

Rettferdig?

Synes du det er rimelig at en forplikter seg til å gjøre halvparten av husarbeidet når en gifter seg? (Avsluttet)
Nei, dette er et for stort inngrep i privatlivet(57%) 169
Ja, dette burde innføres i alle land(38%) 113
Vet ikke(4%) 13
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Mislighold av denne ekteskapskontrakten skal kunne få konsekvenser for samværsretten med eventuelle barn, om ekteskapet ender i brudd.

Dette nye ekteskapsløftet er et forsøk på, fra politisk hold, å gi likestillingen i Spania en tupp i stumpen, spesielt den middelhavske machokulturen, der barn og hjem tradisjonelt er kvinnens domene.

Både menn og kvinner må skrive under på løftene, men i de fleste tilfeller er det nok mennene som vil få utvidete plikter på hjemmefronten. Spanske kvinner skal angivelig være meget fornøyd med den nye loven.

Ifølge bt.dk innrømmer rundt førti prosent av spanske menn at de ikke tar del i det daglige husarbeidet. Selv i parforhold der begge jobber bruker kvinnene gjennomsnittlig tre ganger så mye tid som mennene på hus og hjem.

Juridisk bindende

Hvordan denne lovgivingen skal håndheves i praksis, står imidlertid ikke klart. Men den dagen det kommer til eventuelt ekteskapsbrudd, skal det kunne få konsekvenser for samværsrett til eventuelle barn.

José Luis Rodríguez Zapatero satt likestilling som en av sine kampsaker da han tiltrådte sitt embede for halvannet år siden. Han fulgte opp med å utpeke like mange kvinnelige og mannlige ministrer.

Spanske politikere har siden den gang hatt hendene fulle med likestillingsspørsmål, og vedtatt en rekke nye lover, blant annet en som skjerper straffen for vold mot kvinner.

Gamle hunder osv.

Loven skal etter planen innføres i løpet av sommerhalvåret. 36 år gamle Santi Risco skal gifte seg i høst. Men før den tid skal han gå i hjemmets skole.

- Spansk lov har endret seg slik at menn er forpliktet til å gjøre halvparten av husarbeidet, forteller han til den britiske nyhetsnettsiden BBC.co.uk. - Jeg skal gifte meg i høst, så nå lærer jeg meg ting jeg aldri har gjort før: Stryke skjorter, vaske gulv - og ta oppvasken.

- Det er ikke det at jeg er en machomann. Jeg har bare aldri lært å gjøre disse tingene, forklarer han.

Tror du det er mulig å gjennomføre? Og, om man skulle trenge det: Hvordan skal man kunne bevisføre ansvarsdeling av husarbeid i det daglige? Synes du dette er rettferdig - eller helt på jordet? Har likestillingen rett og slett gått for langt? Stem i objektet til høyre - eller si din mening i debatten under.

Kilde: www.bt.dk og www.bbc.co.uk.