Må skjerpe seg

Inkassobyråene kan måtte ta seg mindre betalt i fremtiden.

Stadig flere nordmenn får betalingsproblemer. Nå har justisdepartementet sendt til høring et forslag om å redusere gjeldshaverne sitt ansvar for inkassokostnader.

- Dette er et ledd i regjeringens kamp mot fattigdom i Norge, Sier justisminister Knut Storberget.

Han mener at en reduksjon i inkassosatsene kan lette gjeldsofrenes situasjon og stimulere kredittilbyderne til å gjennomføre forsvarlige kredittvurderinger.

Kunden får bedre tid

Forslaget går ut på at maksimalsatsene for skyldnerens ansvar for inkassokostnader blir redusert med mellom 20 og 50 prosent, avhengig av størrelsen på det kravet som blir fremmet. Det er også foreslått at det skal ta 14 dager mer før inkassobyrående kan benytte seg av den høyeste maksimalsatsen som gjelder for kravet.

Bakgrunnen for forlsaget er at de norske maksimalstsene ved inkasso ligger på et høyt nivå sammenlignet med nivået i andre land. De høye satsene kan være med på å forsterkke gjeldsproblemene, samtidig som inkassobyråer får en fortjeneste som ikke står i et rimelig forhold til hver enkelt sak.

Flere nektes kredittkort

Tror på motsatt effekt

Men ifølge TV2.no tror bransjen selv på en motsatt effekt. Hvis inkassosalekspene tjener mindre på hvert oppdrag, frykter namsfogden i Oslo at mer lesses over på en instans som har mer enn nok å gjøre med en saksbehandlingstid på nesten ett år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det som umiddelbart kan se ut til å bli en nedgang i kostnadene, kan bli det stikk motsatte hvis man kommer fortere over i namsapparatet. Hvis en sak i havner i namsapparatet, medfører det en kostnad på 2300 kroner, og dette vil være mye mer enn den reduksjonen som ligger på inkassosiden, sier Bård Bratsberg, styreleder Norske Inkassobyråers Forening til TV 2 Nyhetene.

Dette skjer hvis du utsetter regningene