Må jeg godta visning?

UTLEIE: Må du som leietager godta visning i oppsigelsestiden?

- Utleier har sagt opp leiekontrakten, og vi har nå to måneder igjen av oppsigelsestiden. Utleier mener imidlertid at vi må godta at han arrangerer visning i løpet av denne perioden.

- Dette synes jeg er ubehagelig. Må vi virkelig godta dette?

Ja

I følge Husleielovens § 10-1 er du i tiden før fraflyttingen – i rimelig utstrekning – pliktig til å gi leiesøkende adgang til å se på husrommet.

Dere er allerede i oppsigelsestiden, noe som betyr at dere må medvirke til at visning kan holdes.

Husk at du også i den vanlige leieperioden – til en viss grad – er forpliktet til å la utleier komme inn i leiligheten, f. eks. for å gjennomføre pliktig vedlikehold. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.

Ett unntak er likevel verdt å nevne. Dersom dere har protestert mot utleiers oppsigelse av leieavtalen, trenger dere ikke å medvirke til visningen.