Må jeg betale arveavgift?

Hva er egentlig arveavgift, og hvem er det som må betale den? Hvilke frister er det, og hvor mye må jeg betale? Vi har svaret for deg.

Arveavgift er avgift på arv eller gave. Satsene fastsettes av Stortinget hvert år. Har du mottatt arv eller gave, må du sende gavemelding til skattefogdkontoret i det fylket arvelater eller giver bor. Er arvelater eller giver bosatt i utlandet, skal meldingen sendes til Oslo og Akershus skattefogdkontor.

Ved arv er fristen for å sende melding seks måneder etter dødsfall, og ved gave- eller arveforskudd en måned etter at gaven eller arveforskuddet er mottatt.

Husk at ved dødsfall har alle arvinger plikt til å sende melding selv om det er fullmektig i boet. Det er Skattefogdkontoret som fastsetter hvor stor avgift som skal betales etter overføring av arv eller gave. Arveavgiften skal betales til skattefogdkontoret i det fylket arvelater eller giver bor.

Reglene om arveavgift står i Arveavgiftsloven, den kan du lese hos Lovdata på nett.

Hvor stor er arveavgiften?

Arveavgiftssatsene for 1999
Av de første kr 200 000 Av de neste kr 300 000 Av over- skytende
Til barn, fosterbarn, foreldre 0.-8 pst20 pst
Til andre0.-10 pst30 pst
Tallene er hentet fra Skatteetatens nettsider

Vil du lese mer om hvem som må betale arveavgift og hvordan du kan redusere den kan du trykke her!

Har du andre spørsmål om arveavgift, gavemelding eller arvemelding, bør du kontakte skattefogdkontoret i fylket ditt.