Må du ta ferie?

Spørsmålet er aktuelt for deg med dårlig likviditet, du trenger rett og slett ekstra penger, eller du er arbeidsnarkoman og klarer deg ikke uten å jobbe...

Nei, du må ikke ta ferie. Selv om sjefen ifølge loven skal se til at du tar ferie, blir ingen straffet dersom du ikke gjør det. Men, du ER avhengig av sjefens tillatelse til ikke å ta ferie. Sjefen din kan nemlig KREVE at du tar ferie.

Unntaket er hvis feriepengene ikke tilsvarer lønnsbortfallet.

Du kan nemlig nekte å ta ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker bortfallet av lønn i ferien.

Har du byttet jobb og allerede brukt opp feriepengene du fikk utbetalt da du sluttet, betyr dette at du kan nekte å ta ferie i din nye jobb. Men bare i forhold til differansen mellom de feriepenger du nå får utbetalt og nåværende månedslønn.