Hva lønner seg egentlig for deg? Per i dag er det ofte gunstigst å være gift!
Hva lønner seg egentlig for deg? Per i dag er det ofte gunstigst å være gift!Vis mer

Må du gifte deg for pengenes skyld?

Det kan virke urettferdig, men er allikevel en bitter realitet. Når den ene samboeren faller fra, vil den gjenlevende komme svært ugunstig ut i forhold til ektefeller. Det er altså ikke bare ulemper med å være gift... Inntil samboerutvalgets innstilling blir vedtatt er dette realiteten du må forholde deg til.

Du må være klar over at samboere ikke vil arve hverandre automatisk, slik som ektepar. De har heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo. Er du samboer, og vil sikre din samboer økonomisk, bør dere derfor alltid opprette et gjensidig testament der dere tilgodeser hverandre.

Selv når du har sikret din samboer ved et gjensidig testament vil ikke alle sorger være løst. Samboere må nemlig betale arveavgift på beløpet de arver. Ikke bare må de betale arveavgift, de må også betale en høyere arveavgift enn barn og barnebarn, ettersom de faller utenfor de vanlige arvegangsrekkene. Ektefeller er på sin side helt fritatt fra å betale arveavgift.

Samboerutvalget ble nedsatt for å bøte på manglene ved dagens regelverk, og utvalgets innstilling er nå overlevert til barne og familieminister Valgerd Svarstad Haugland.

Hvorvidt innstillingen blir vedtatt i sin opprinnelige form er vel dessverre tvilsomt, det positive er imidlertid at problemstillingen er satt på dagsordenen. Dette er garantert et område hvor det kommer til å bli mye rabalder i tida framover. Mens vi venter på bedre tider får du derfor benytte de "smutthull" som dagens lovverk gir.

Arveavgift og samboere

Har to samboere i fellesskap tegnet livsforsikring, og oppnevnt hverandre som begunstiget, vil dessverre utbetalingen til den gjenlevende bli gjenstand for arveavgift.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arveavgiften vil i disse tilfellene enten være på 50 prosent av beløpet, eller på hele beløpet. Eksempel:

Hvis dere har finansiert 50 prosent av forsikringsbeløpet hver, vil ikke gjenlevende måtte betale arveavgift på "sin" del. Du kan jo ikke arve noe du selv har betalt. Arveavgiften blir dermed redusert til det halve.

Har dere derimot hatt adskilt økonomi, særeie, og avdøde har betalt hele forsikringsbeløpet av sin egen formue, vil gjenlevende måtte betale arveavgift på hele beløpet. Det er vel neppe tvil om at dette er sure penger... Her er det altså viktig å være nøye; jo større arv det er snakk om jo mer penger er det selvfølgelig å spare.

Hvordan unngå arveavgiften helt?

Dere bør gå til banken eller forsikringsselskapet og tegne livspoliser på hverandre. Trikset er så at herren i huset må tegne polisen på sin samboer, og betale denne av egen lomme, samtidig som han står som begunstiget i polisen. Det samme bør selvsagt kvinnen gjøre. Grunnen til at dette ikke vil omfattes av arveavgiftsreglene er at poliser du tegner, og betaler selv, ikke kan kalles arv. Du har jo selv betalt hele premien.

Virker det i praksis?
Ja det virker. Problemet er at du må klare å dokumentere hvordan forsikringen er finansiert. Det beste er derfor å kontakte en advokat, slik at han kan veilede dere gjennom dokumentasjonsjungelen. Husk at du kan benytte Advokatforeningens tilbud om gratis juridisk veiledning i inntil en halv time. Tilbudet finner du på utvalgte steder i vårt langstrakte land, og vår oversikt hjelper deg til å finne et tilbud nær deg.

Har dere barn?

I såfall bør du som er pappa være klar over at du ikke automatisk har foreldrerett til barnet, slik som ektefeller. Når foreldrene er samboere er det nemlig kvinnen som får foreldreansvaret alene. Vil dere dele foreldreansvaret, eller at faren skal ha foreldreansvaret alene, må dere bekrefte dette skriftlig på et standardskjema. En slik avtale meldes til folkeregisteret for å være gyldig.

En fullstendig likestilling mellom samboere og ektefeller virker dessverre umulig i dagens Norge. Du bør derfor finne ut hva som passer best for deg, og innrette deg etter beste evne. Det kan fort lønne seg...

Tilbake til hovedartikkelen