- Må bruke så mye

Norsk Hydro mener folk må akseptere at fabrikkene bruker så mye strøm som de gjør.


- Myndighetene har vedtatt at vi skal ha aluminiumsproduksjon og annen kraftkrevende industri i Norge. Da synes jeg man skal akseptere strømforbruket, sier Kristin Brobakke, informasjonssjef i Norsk Hydro.

Andre kilder

Ingen i Hydro nekter for at kraftintensiv industri bruker mye strøm, men de viser likevel ingen forståelse for kritikken.

- Dette handler jo om at industriproduksjonen gir arbeidsplasser, sier Brobakke.

- Men uten så høyt forbruk hadde det vært mindre knapphet på strøm og lavere strømpriser?

- Her bør man se på andre metoder for å få ned strømforbruket. Hadde vi i dag hatt alternative energikilder, for eksempel gasskraftverk, ville situasjonen vært annerledes, sier Brobakke.