Lyst til å komme på TV?

NRK Økotrim ønsker å komme i kontakt med folk som har tapt mer enn de trodde var mulig i aksjefonds eller har dårlige erfaringer med gjeldsforsikring.

Tusenvis av AMS-sparere har tapt mange av sparepengene sine de siste månedene på grunn av fall i aksjemarkedet. Økotrim ønsker konkrete eksempel på enkeltpersoner som føler at de har blitt lurt til å satse sparepengene sine i slike AMS-fonds. Har DU lyst til å stå fram med din historie?

I programmet blir dette problemet tatt opp i sin fulle bredde, med eksperter i studio. Målet er å finne ut hva som gikk galt, hvem som lurte hvem og ikke minst gi folk gode råd om hvordan de skal forholde seg videre. Dette er ikke minst viktig nå når året snart er omme og AMS-kvoten skal fylles opp.

Gjeldsforsikring

Økotrim er også interessert i kontakt med personer som har dårlig erfaring med gjeldsforsikring. Folk som har fått sjokk når de har fått bruk for forsikringen og oppdaget at den ikke dekker det de har trodd. Konsekvensen har vært at mange enker/enkemenn har måttet flytte fra hus og hjem.

Hva er Økotrim?

Økotrim er et forbrukerrettet økonomiprogram på NRK1. Det er en fortsettelse av Øre for Kroner som har gått i et par år. Den nye varianten er enda mer renskåret som forbrukerprogram enn forgjengeren var. Målet er å gi seerne gode råd om det meste som har med deres personlige økonomi å gjøre. Økotrims motto er å gi råd som gjør at seerne sparer inn igjen lisenspengene mange ganger.

Økotrim går klokka 22 annenhver onsdag, og seertall og tilbakemeldinger viser at det har blitt veldig populært. Neste program går 4. november.

Interesserte kan sende et e-brev til Sølve Stang i Økotrims redaksjon.