Lys kan skade p-piller

Hold medikamenter unna lys! De fleste legemidler, også p-piller, kan skades når de blir utsatt for lys. Du kan få bivirkninger, eller legemiddelet virker ikke som det skal.

Lys kan skade p-piller

Hold medikamenter unna lys! De fleste legemidler, også p-piller, kan ødelegges når de blir utsatt for lys. Hvis produktene ikke lagres og beskyttes riktig, kan det medføre problemer for brukeren.

Kunnskapen om at legemidler kan skades dersom de blir lagret feil og utsatt for lys, er for dårlig, sier professor Hanne Hjort Tønnesen ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Sammen med kolleger har hun i over 20 år forsket på prosesser som skjer med medikamenter som utsettes for lys.

Kan bli giftige

Fordi en mengde legemidler er fotokjemisk ustabile, kan midlene brytes ned eller egenskaper endres dersom de utsettes for lys. Dette kan føre til at produktet mister effekt og virkning, eller at det dannes nedbrytningsprodukter som kan gi bivirkninger.

Legemidler bør ikke tas ut av emballasjen og for eksempel legges i vinduet eller under lysstoffrør i lengre tid. Hvis man bruker såkalte ukedosetter, bør de ikke ligge i vinduet.

Vil ikke skremme

Det største problemet med lyspåvirkning, gjelder legemidler i løsninger. Slik brukes først og fremst på institusjoner.

- De som håndterer legemidler på institusjoner, vet jevnt over for lite om hvordan lys påvirker preparatet. Det er vanskelig å sette opp generelle regler for dette fordi behovet for lysbeskyttelse blant annet avhenger av hvilken type produkt det gjelder og lysintensiteten i rommet. En huskeregel kan likevel være at ingen preparater bør utsettes for direkte sollys over lengre tid, sier Hjort Tønnesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun ønsker ikke å tegne et skremmebilde av situasjonen, men synes det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på og dokumentere den praktiske betydningen av dette.

- Vi holder på å kartlegge hvilke opplysninger som finnes om produktene og hvordan disse er merket. Dessuten håper vi på å få en oversikt over hvilke fortynninger og tilsetninger som utføres rundt om på sykehus, sier Hjort Tønnesen.

Kilde: Dagens Medisin

mozon.no 25.05.2001, bearbeidet av Silje Stavik