Lykkepiller fikser hodepinen

Et vanlig antidepressiva kan være løsningen for pasienter med kronisk og alvorlig hodepine.

Det er mange grunner til å unngå ukritisk knasking av lykkepiller. Blant annet inrømmet nylig en av verdens største legemiddelprodusenter at deres antidepressiva kunne settes i sammenheng med flere selvmord blant unge mennesker.

Ny behandling
Men nå har danske forskere oppdaget en ny side ved et vanlig medikament mot depresjoner. Legemiddelet Mirtazapin har evnen til å redusere sterke hodesmerter og gjøre livet lettere for mennesker som lider av alvorlig spenningshodepine.

De håper nå dette betyr at det kan utvikles en ny medisin mot alvorlig hodepine som kan gi millioner av mennesker bedre livskvalitet. Det skriver det danske legemagasinet Dagens Medicin.

I dag er det bare legemiddelet Amitriptylin som regnes for effektivt i behandlingen av denne typen hodepine. Men middelet har begrenset effektivitet og må ofte brukes med forsiktighet på grunn av store bivirkninger.

Gode resultater
De danske forskerne ved Amtssygehuset i Glostrup gjennomførte en undersøkelse på 24 pasienter som ikke led av depresjoner, men som hadde kronisk spenningshodepine. I to perioder på åtte uker fikk pasientene så enten Mirtazapin eller en placebo.

Resultatene viste at lykkepillene kunne redusere smertene ved hodepinen med 34 prosent. Medisinen ga pasientene også lengere tid mellom hvert anfall. Forskerne mener disse resultatene beviser at det er mulig å finne en forebyggende behandling av hodepine med færre bivirkninger enn dagens medisiner.

Mozon 18.06.2004