Lykkepille hjelper også mot fysiske plager

Et antidepressiva som nylig ble godkjent i Norge virker mot somatiske smertetilstander i tillegg til de psykiske plagene.

Legemiddelet Cymbalta ble registrert i Norge i desember 2004. Det er en medisin som skrives ut til deprimerte, og i tillegg skal virke mot fysiske smerter, som ofte følger psykiske lidelser.

Personer med psykiske lidelser bruker ofte mye penger penger på alternativ behandling - og ofte behandling for smertetilstander som helsevesenet ikke alltid tar på alvor hos denne pasientgruppen.

Nå kan det synes som om det er blitt mer aksept for at psykiatriske pasienter kan ha reelle kroppslige lidelser og smertetilstander som ikke nødvendigvis er et produkt av deres innbilning.

Psykiater Petter Bugge Fra Norfjord psykiatrisenter var med i utprøvingen av legemiddelet.

- Mange pasienter som behandles med medisiner og samtale mot depresjon har ikke fullgod effekt. Det tar lang tid før medisinen virker. På en del depresjonssymptomer, for eksempel smerter, virker ikke alltid de tradisjonelle medisinene så godt. Mange pasienter er plaget med bivirkninger. Ut fra egne erfaringer og gjennomgang av internasjonal litteratur, ser det ut til at Cymbalta kan bli et nyttig tilskudd til de midlene vi har mot depresjon, sier han.

- Er det noen typer depresjon du mener Cymbalta bør være et førstevalg mot?

- Cymbalta kan brukes mot alle vanlige typer av depresjoner som er så alvorlige at de trenger medikamentell behandling. Mange depresjoner er ledsaget av smerter og andre kroppslige symptomer. Ofte kan det være dette pasienten klager over og bekymrer seg for. Det kan være en grunn til at legen konsentrerer seg om disse kroppslige symptomene og overser depresjonen. For depresjoner ledsaget av smerter, fysiske plager og angst synes Cymbalta å være et godt valg.

Les hele intervjuet med Petter Bugge på www.hieronimus.org.

Mozon.no, 08.04.2005