Lykke kan kjøpes - til en viss grad

Joda, lykke kan kjøpes. Rike mennesker er gjennomsnittlig lykkeligere enn fattige. Og rike land har gjennomsnittlig klart mer lykkelige innbyggere enn fattige. Til en viss grad.

- Men penger kjøper deg ikke stadig mer lykke, slår forskere tilknyttet Handelshøyskolen BI fast.

Undersøkelser av menneskers lykke bekrefter ifølge forskerne antakelsen om at så snart du har nok til klær, hus og mat, så begynner hver ekstra krone du skaffer deg å bety mindre og mindre.

Fremtidsbilder 2030

- Norge må gripe sjansen til å gjøre virkelig forbedringer i den viktigste delen av nasjonalformuen - nemlig humankapitalen, foreslår professor Guri Hjeltnes og førstelektor Per Espen Stoknes i rapporten «Fremtidsbilder 2030», utgitt av Handelsskolen BI og presentert på nettstedet forskning.no

Lykkelig? Sjansen er stor for at du har det greit økonomisk. Foto: Per Ervland
Lykkelig? Sjansen er stor for at du har det greit økonomisk. Foto: Per Ervland Vis mer


- Vi må fokusere mer på menneskelig utvikling enn lønn, fremholder BI-forskerne.

Menneskene er langt viktigere enn både olje, gass og produsert realkapital, som i 2004 ikke utgjorde mer enn 12 prosent av den norske nasjonalformuen, tilsvarende andel som produsert realkapital. Humankapitalen utgjør ikke mindre enn 73 prosent, nesten tre firedeler av vår nasjonalformue, påpeker forskerne.

Lykke som vitenskap

De siste 20 årene har det ifølge BI-forskerne vokst fram en hel vitenskap om måling av lykke og lignende sosiale måltall. Stadig flere målemetoder blir utviklet for å tallfeste livskvalitet, tilfredshet og lykkefølelse. Det fins nå professorater i lykke ved ledende internasjonale universiteter.

Guri Hjeltnes og Per Espen Stoknes tegner ut et fremtidsbilde for 2030 der brutto nasjonalprodukt BNP erstattes av BNL - brutto nasjonal lykke - som vår viktigste samfunnsindikator.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste års BNP-vekst har ikke resultert i flere lykkelige nordmenn, konstaterer forskerne.

Hjeltnes og Stoknes er to av sju forskere ved Handelshøyskolen BI som har utviklet fremtidsbilder 2030 for Norge i en global verden.