Lurt til dyr hjemme-PC

Mange har fått helt andre kostnader enn de forventet da de signerte hjemme-PC-avtalen. - Umoralsk, mener politimann. - Sjanseløst i en rettssak, er advokatens dom.


Politimann Helge Horne i Tromsø er forbanna.

For over ett år siden gjorde han en avtale med sin arbeidsgiver, Troms politidistrikt, om å kjøpe PC og bredbåndsabonnement gjennom bruttotrekksordningen.

I samforståelse med arbeidsgiveren, skaffet han seg en Fujitsu Siemens Amilo M1425 Avansert bærbar, til en verdi av 16.300 kroner, en tilbehørspakke til 2.200 kroner, trådløs ruter til cirka tusenlappen, og abonnerte på Telenors Online ADSL pluss, fri bruk, til omkring 400 kroner måneden.

Alt dette skaffet han seg, og regnet med at bruttotrekket skulle gjøre herligheten omtrent 50 prosent billigere enn i prislistene.

- Da jeg inngikk avtalen, slo jeg litt på stortromma når det gjaldt PC-utstyr, fordi bredbåndsabonnementet var en del av pakken, forteller Horne

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


5.000 fattigere

- Jeg tenkte meg at de frigjorte midlene fra skattefordelen av abonnementet kunne dekke deler av utstyret. Men nå som bredbåndsabonnementet er tatt ut av bruttotrekksordningen, sitter jeg med en mye dyrere PC enn jeg ville ha kjøpt hvis jeg hadde visst at dette ville skje fra nyttår.

Avtalen Horne opprinnelig inngikk, ble med et pennestrøk gjort 4.700 kroner mindre gunstig for Horne da Stortinget vedtok at utgifter til bredbåndstilknytning ikke lenger skulle kunne inngå i bruttotrekksordningen fra 1. januar i år. Mer om innfasingen av de nye reglene kan du lese hvis du trykker her

Helgardering

Det hører med til historien at Hornes arbeidsgiver, representert ved Politiets data- og materielltjeneste, har vært ganske fremsynte i sine formuleringer i standardavtalen Horne og hans kolleger har inngått: "Skulle det kommer en lovendring som berører hjemme-pc ordningen, må den ansatte skatte etter de nye reglene", står det å lese i avtalen.


Den månedlige abonnements-avgiften utgjør 400 kroner måneden for Horne, og den samlede skattefordelen av den ville over tre år ha blitt til sammen omtrent 7.000 kroner. Bare ett år har forløpt siden avtalen ble gjort, og Horne må se langt etter de siste 4.700 kronene, som for hans vedkommende var en del av forutsetningene for det han bandt seg til.

Eller må han det? Selv er han lite innstilt på å gi seg så lett:

Ikke tillatt, men tillatt likevel?

- Jeg mener at det i Norge verken er tillatt å inngå avtaler på villedende premisser, gå bort fra dem, eller å gi lover tilbakevirkende kraft, sier Horne, som føler seg grundig lurt.

Advokat Tron Dalheim i advokatfirmaet Arntzen de Besche AS har sett på avtalen, men har liten tro på at en rettssak vil føre frem.

- Så fremt han har signert denne avtalen, er nok situasjonen at han må finne seg i at skattereglene er blitt endret, uten at han har krav på noen økonomisk kompensasjon, mener advokaten, og sammenlikner situasjonen med når det skjer endringer i reglene om beskatning av firmabil.

- Teoretisk kunne man ha tenkt seg at avtalen ble utformet på et tidspunkt da arbeidsgiver visste at det ville komme regelendringer, men denne avtalen ble jo inngått allerede i 2004, så det tviler jeg på er tilfellet her. Med mindre det finnes flere dokumenter i saken, som jeg ikke har sett, er nok min vurdering at denne personen har en nokså dårlig sak, sier Dalheim.

Mange lurt

- Tenk på alle de menneskene som har pådratt seg store utgifter under det tidligere regelverket - sier Horne.

- Store grupper i hele samfunnet har inngått slike avtaler som dette, og kjøpt både flatskjermer og kameraer i god tro, uten å kunne tenke seg at premissene kunne bli så dramatisk endret som dette.

- Det er jo ingen som tror at staten vil gjøre endringer av slike dimensjoner uten å gi et varsel, mener han. Dette går jo ut over folks privatøkonomi, og berører også folks tillit til maktapparatet, mener politimannen.

- Denne saken har jo også en moralsk side, og jeg mener her at mange har grunn til å føle seg lurt, avslutter Horne.

Politiets Data- og Materielltjeneste opplyser at de for tiden arbeider med retningslinjer som skal håndtere de nye reglene, og hadde fredag ingen kommentar til saken.

Relaterte artikler:

  • Alt om de nye reglene for hjemme-PC kan du lese hvis du trykker her.
  • Oppdatert hjemme-PC-kalkulator- trykk her!
  • Trykk her, og regn ut mobilskatten din for i år.