Lurt av prisen

Lei av å få prisen oppgitt uten moms? Vi også. Stort sett er det ikke lov heller. Se hvordan prisen skal oppgis.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alle næringsdrivende har plikt til å informere deg som forbruker om prisene på sine tjenester.

Grunnen er åpenbar: Som kunde skal du ha mulighet til å orientere deg om prisene slik at du kan velge det tilbudet som er billigst. Uten å vite hva som blir sluttsummen, vil du ikke ha noen reell valgmulighet.

Prisene skal altså være så korrekte og fullstendige at forbrukeren kan bruke dem som et pålitelig grunnlag for prissammenligning.

Prisliste?

Lurt av prisen

Prisene skal oppgis ved:

 • prisoppslag eller
 • prislister
Det kreves også at prisinformasjonen skal være lett synlig for forbrukeren, den skal derfor gis på det stedet der tjenesten vanligvis bestilles.

Dersom bedriften tilbyr et stort antall ulike tjenester, er bruken av generelle prislister likevel mest praktisk. Prislistene må imidlertid være lett tilgjengelig.

Hva innebærer prisopplysningsplikten?

Hvem som skal gi prisinformasjon finner du her, hva prisinformasjonen skal inneholder finner du ut nedenfor:

 • Minstepriser: Dersom tjenesteyteren benytter minstepriser, skal også disse oppgis.
 • Varierende stykkpriser: Varierer stykkprisen på den enkelte tjenesten innenfor bestemte intervaller, skal "fra-til"-prisene opplyses.
 • Inkludert. Priser på tjenester skal inkludere merverdiavgift og alle andre avgifter som kreves. For eksempel ulike fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr, kjøretillegg.

  Prisene skal også dekke alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler som inngår i tjenesten, dersom ikke annet er oppgitt.

 • Etter nærmere avtale. Hvis det ikke er praktisk mulig å opplyse prisen for en tjeneste, for eksempel fordi omfanget av tjenesten ikke kan klarlegges før etter nærmere avtale med kunden, skal bedriften forklare hvordan prisen beregnes.

  Dette gjøres for eksempel ved å oppgi prisen for den måleenheten som brukes som grunnlag for prisberegningen. Eksempler på slike enheter kan være tid (time, dag), areal (kvadratmeter), volum (liter, kubikmeter) og kjørelengde (km).

 • Muntlig pris. Selv om du får oppgitt prisen muntlig i forbindelse med markedsføring av tjenestene, skal prisene være like fullstendige og korrekte som reglene overfor krever.

Krev spesifisert regning

På visse tjenester skal tjenesteyteren uoppfordret gi kunden en spesifisert regning:

 • Dette gjelder for eksempel taxitjenester, men også installasjon, reparasjon og vedlikehold på fast eiendom, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy, fritidsbåter, elektrisk husholdningsutstyr og elektronikkprodukter.
 • Plikten gjelder likevel ikke nyoppføring av bolig

  Har dere avtalt en fast pris på forhånd, gjelder plikten bare når forbrukeren krever at tjenesteyteren skriver regning.

Spesifiserte regninger skal lages slik at du som kunde på en enkel og forståelig måte kan se hvordan totalprisen er utregnet, og om prisen er korrekt i forhold til den prisinformasjonen som er gitt på forhånd.

Prismerking av varer i butikken

Alle virksomheter som selger varer til forbrukere skal opplyse om pris på varene:

 • Prisen skal være merket på selve varen eller på innpakningen.

  Prisen kan angis ved oppslag, ved etikett på varehyllen eller eventuelt i en lett tilgjengelig prisliste.

Kilde: Konkurransetilsynet.