Lurt av momsen

KOMMENTAR: Noen næringsdrivende har sett momsreformen som en mulighet for bedre inntjening.

Leit og trist, men dessverre sant. Kanskje også du blir lurt av den nye momsreformen.

Reformen som trådte i kraft 1. juli i år, har gitt oss halv moms på mat. Og foreløpig ser det ut til at matbutikkene har fulgt opp; maten er nå nesten 10 prosent billigere. Kanskje presset fra forbrukerne har hjulpet litt?

Stor mystikk

Andre deler av momsreformen er omgitt av større mystikk. De fleste tjenestene er pålagt moms, men avvikene er mange og uoversiktlige. Det er for eksempel ikke moms på trening, sirkus og akupunktur.

Men blant annet takstmenn, kantiner, advokater og eiendomsmeglere må nå legge til 24 prosent moms før de sender fakturaen til kunden.

24 prosent er feil

Moms på tjenester skal likevel ikke bety at tjenestene automatisk vil bli 24 prosent dyrere. Momssystemet fungerer nemlig slik at bedrifter som skal beregne moms av varer og tjenester, kan trekke fra det de selv betaler i moms ved kjøp av varer og tjenester. Det betyr sparte penger for de bedriftene som nå kommer inn under reformen.

I forrige uke sjekket vi hvor mye det koster å få en takstmann til å taksere en bolig. I denne forbindelse fant vi ut at flere av takstmennene ikke hadde endret grunnprisen etter momsreformen 1. juli. De hadde rett og slett bare lagt til 24 prosent moms på den gamle prisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er naturligvis feil, fordi takstmennene også selv kjøper varer og tjenester som gir dem rett til fradrag. Konklusjonen er altså at forbrukeren betaler mer, og bedriften tjener mer.

Dessverre er det nok naivt å tro at det bare er takstmennene som har benyttet seg av momsreformens muligheter.

Vær tøff

Når du kjøper en av de tjenestene som nettopp er blitt momspliktig, bør du sjekke hva grunnprisen var før momsreformen. Er grunnprisen etter reformen lik den nåværende grunnprisen, er det tegn i sol og måne på at noen ikke har gjort jobben sin.

Be bedriften forklare hvorfor de bare har lagt til 24 prosent til den gamle grunnprisen. Si fra at dette er feil, og boikott gjerne de som forsøker å lure deg.