Lur deg unna dyrere strøm

Du frykter kanskje at dagens stigende strømpriser vil gi alt for høye boutgifter. Vi kan berolige deg. Med enkle grep - og helt uten utgifter - kan du spare inn de økte kostnadene.

Nordpools lister (kraftbørsen på Lysaker i Bærum) viser at vi trolig kan vente oss økte strømpriser til høsten og vinteren. Avtalene som grossistene gjør i dag for å få strøm levert til høsten, tyder på at vi kan vente oss 10 - 15 % økning.

For en gjennomsnittlig familie kan dette innebære en tusenlapp eller to i økte årlige utgifter. Men det er ingen grunn til panikk i de tusen hjem. Den samme familien kan sannsynligvis redusere inntil 25% av strømregningen ved å endre noen vaner, og koste på seg en tusenlapp. Tidligere har DinSide vist deg hvordan du kan kutte inntil 25% av strømregningen med et enkelt spareprogram.
Her finner du gode sparetips.

Kanskje kan du også spare penger på strøm ved å bytte strømleverandør. Hvilken som er billigst for deg i dag, finner du ved å bruke DinSides Strømkalkulator .

Unngå større strømregning

Hvis målet er å unngå økte strømutgifter, må du redusere strømforbruket ditt med 10 - 15%. Sannsynligvis er du blant de svært mange som kan klare det ved å endre noen få vaner i hverdagen.

De fleste av oss kan tenke oss å spare litt på strømmen, bare det ikke koster oss for mye arbeid og penger. Nøkkelen til å spare penger på strøm er å gripe fatt i de mest strømkrevende vanene dine. Siden du bor i Norge, bruker du trolig aller mest på oppvarming. Du har derfor aller mest å hente her. I følge ENØK Norge, fordeler husholdningenes strømforbruk seg i gjennomsnitt som vist i denne figuren:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lur deg unna dyrere strøm


Spar varme uten å fryse

ENØK gir disse enkle rådene:

  • Sett ikke møbler foran radiatorer og varmeovner. Det hindrer varmen i å sirkulere.
  • Trekk for gardiner og ned persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene
  • Luft kort og brutalt med alle vinduer på fullt gap, ikke la vinduer stå åpne lenge.
  • Reduser temperaturen. For hver grad temperaturen senkes i et rom, spares ca 5 % av energien som brukes til oppvarming av dette rommet. Reduseres temperaturen om natten med 5 grader, kan energibruken til oppvarming reduseres med 5-10 %.
  • Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet.

Varmtvann koster!

  • Du bør dusje istedenfor å ta karbad. Da bruker du mindre varmt vann - forutsatt at du ikke dusjer lengre enn 10 minutter. En vanlig dusj om morgenen varer kanskje i 3 minutter, så her har du mye å hente.
  • Monter sparedusj og sparedyser på vannkraner og blandebatterier. En sparedusj koster ca 150 kroner, og er blitt vesentlig forbedret siden 90-åra.
  • Fyll vaske- og oppvaskmaskin før bruk. De fleste vaske- og oppvaskmaskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Med disse justeringene, skulle du være sikret i løpet av høsten.
Har du lyst til å gå grundigere til verks, kan du kanskje gå inn for et lite spareprogram som innebærer litt større anstrengelser og en tusenlapp i ”investeringer”. Her kan du lese mer om dette.