- Lungekreft skyldes uflaks

Storrøykeren Sven O. Høiby døde i går av lungekreft. – Slutt å gi de lungekreftsyke skylden for egen sykdom, sier svensk pasienttalsmann.

Sammenhengen mellom røyking og lungekreft er udiskutabel. Men er røyking virkelig den viktigste årsaken til at noen utvikler lungekreft?

- Lungekreft skyldes først og fremst uflaks. Mange av de som blir syke er røykere, men de fleste som røyker vil heller aldri får lungekreft. Så hva avgjør hvem som blir syke, spør Anders Jonasson ved den svenske pasientforeningen for lungekreftsyke.

En norsk forsker er enig – den viktigste årsaken til sykdom er uflaks. Les mer her:

Jonasson mener at det sterke fokuset på lungekreft som en livsstilssykdom gjør at vi påfører mange pasienter unødvendig skam og skyldfølelse for å ha blitt syke.

- Hovedtanken er at man får skylde seg selv, sier Jonasson, og får støtte av den norske kreftspesialisten Paal Brunsvig ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

- Det er veldig mange som oppfatter dette som en selvpåført sykdom. Dette er en pasientgruppe som har blitt svært stemoderlig behandlet og som ikke har fått den oppfølgingen de fortjener, mener Brunsvig.

Les også: Flere kvinner dør av lungekreft

Vil ha norsk støttegruppe
Norske lungekreftsyke har ikke noen pasientforening som kan tale deres sak. Det vil Kreftforeningen gjøre noe med.

- Vi har nå tatt de første initiativene til å samle pasienter og eksperter på dette området og håper at det kan bli starten på en pasientforening for lungekreftsyke, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til Mozon.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Kreftforeningen kan tilby både erfaring og økonomisk støtte, men vi trenger også initiativ fra noen som vil starte arbeidet, forteller Ryel.

Krever bedre behandling
En pasientforening kan både gi støtte til fortvilte pasienter og presse myndighetene til å gi de kreftsyke bedre behandling. Det forteller den svenske pasienttalsmannen som har nok av eksempler på dårlig kreftbehandling i Sverige.

- Mange får ikke den beste behandlingen som er tilgjengelig, og muligheten for operasjon varierer stort mellom de forskjellige sykehusene. Så mange som 5 til 10 prosent dør kanskje unødig på grunn av for dårlig tilbud, sier Jonasson.

Han forteller at en forsvinnende liten del av all medieomtale om kreft handler om lungekreft, og at det for eksempel er en enorm forskjell på oppfølgingen av lungekreftpasienter sammenliknet med mer ”populære” sykdommer som brystkreft.

- En av årsakene bak sviktende behandling er også et gjerrig helsevesen som skal spare penger.

- Vår pasientgruppe står i sterk kontrast til reaksjonen da fugleinfluensaen truet landet og myndighetene ønsket vaksinen Tamiflu i alle husstander. Da var man villig til å punge ut syv milliarder kroner for en vaksine som ikke virker mot en sykdom som ikke finnes. Samtidig skal det altså spares penger i tilbudet til lungekreftsyke. Da er det viktig å ha en pasientforening som kan si ifra, sier Jonasson.

Ifølge Kreftregisteret ble det i 2005 rapportert om totalt 2252 tilfeller av kreft i lunge og luftrør i Norge. Hvert år dør mer enn 2000 personer av lungekreft og sykdommen øker mest blant kvinner.

Er du bekymret for kreft? Her er ti enkle undersøkelser som kan redde livet ditt: