Lungekreft dreper kvinner

Lungekreft er fortsatt en av de farligste kreftformene for norske kvinner. Hormoner og sigaretter kan ha skylda.

Mange kvinner er opptatt av risikoen for brystkreft. Men det er først og fremst den dødelige lungekreften som tar livet av flest kvinner.

Nå undersøker amerikanske forskere hvorfor lungekreft ser ut til å ramme menn og kvinner på forskjellig måte. Løsningen kan ligge i kjønnshormonet østrogen.

Farlig østrogen
- Nå går kvinner til legen og forteller at de har en hoste eller brystsmerter som de bare antar er en vanlig infeksjon. Men de burde sørge for et røntgenbilde av brystet for å utelukke lungekreft, mener forskeren Jill Siegfried ved University of Pittsburgh.

Hun undersøker nå teorien om at østrogen kan fremskynde lungekreft, på samme måte som ved brystkreft. Undersøkelsen omfatter 120 kvinner med lungekreft som får et hormon-reduserende medikament i tillegg til de vanlige kreftmedisinene.

Håpet er at de to medikamentene til sammen kan redusere veksten av kreftsvulster i lungene og redusere risikoen for å dø av sykdommen, skriver nyhetsbyrået AP.

Mangedoblet risiko
Antallet norske kvinner med lungekreft har økt voldsomt i løpet av de siste 50 årene. I 2004 var det 897 kvinner som ble rammet av denne farlige kreftsykdommen, og statistikken viser at risikoen for lungekreft for norske kvinner har blitt 8 ganger større siden 1950-tallet.

- De siste tiårene har vi sett en meget sterk økning i antallet kvinner med lungekreft. Samtidig vet vi også at 70 - 80 prosent av disse tilfellene skyldes vår egen livsstil og produkter som lages, markedsføres og selges av oss mennesker, sier Tom Kristian Grimsrud som er forsker ved Kreftregisteret.

Han forklarer at tallene har skutt i været etter at det ble vanligere for norske kvinner å røyke sigaretter.

- Det finnes selvfølgelig også andre medvirkende årsaker til lungekreft. Men det er liten tvil om at røyking er hovedårsaken til at risikoen for lungekreft hos kvinner har økt dramatisk, sier Grimsrud til Mozon.

 

Mozon.no, 01.06.2006