Lukten av sex

Lesbiske kvinner reagerer annerledes på lukten av sexhormoner enn heteroseksuelle kvinner, viser en ny svensk studie.

Spørsmålet om hvorvidt homoseksuelle tendenser er medfødt eller dannes av en kombinasjon av arv og miljø, har lenge vært diskutert. Nå heller forskere mer mot at homoseksualitet har en biologisk årsak, i følge Associated Press. Forskningen kan også tyde på at det finnes viktige forskjeller på mannlig og kvinnelig homoseksualitet.

Er du homo eller hetero? Ta homotesten her!

Samme reaksjon
Svenske forskere har funnet ut at hjernen til lesbiske kvinner reagerer på noenlunde samme måte som hjernen til heteroseksuelle menn. De samme forskerne viste for et år siden at homofile menn og heteroseksuelle kvinner reagerer likt når det gjelder hjernens respons på hormoner.

- Det viktige er å være åpen for at det er biologiske faktorer som bidrar til seksuell legning, sier Sandra Witelson, ekspert på hjerneanatomi og seksualitet ved McMaster University i Hamilton, Ontario. Hun var ikke med på forskertemaet.

Norske eksperter ser positivt på denne forskingen.

- De som har markert seg mest i debattene om homoseksualitet, er teologer og psykiatere. De første har gjort mennesker syndige for sin legnings skyld, og de andre har gjort de samme menneskene syke, sier lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad.

- Det er derfor viktig at man gjør forskning som viser skaperverkets mange variasjoner, og som demonstrerer at normalitet er et dårlig begrep for hva som er gode og hva som er dårlige mentale kapasiteter, sier han.

Sniffet hormoner
De svenske forskerne samlet dataen sin fra frivillige som sniffet kjemikalier fra mannlige og kvinnelige kjønnshormoner.

Kjemikaliene som de frivillige sniffet er ment å være såkalte feromoner, duftstoffer som naturlig utsonderes på huden til mennesker og dyr, som blant annet kan trigge sexlysten.

Heteroseksuelle kvinner fant de mannlige og kvinnelige kjønnshormonene like tilfredsstillende. Heteroseksuelle menn og lesbiske kvinner likte de kvinnelige feromonene bedre enn de mannlige. De irriterte seg i tillegg mer over det mannlige hormonet enn det kvinnelige. Heteroseksuelle kvinner var imidlertid mindre fornøyd med de kvinnelige hormonene enn de mannlige.

Hjernen til de frivillige ble skannet mens de sniffet mannlige og kvinnelige hormoner, samt fire andre normale dufter.

Studien er presentert til tidsskriftet National Academy of Sciences.

- Det gjøres mye skikkelig forskning på luktstoffer. Denne undersøkelsen er utført av skikkelige folk på skikkelige institusjoner og derfor gjennomført på skikkelig vis. Det er all grunn til å legge positiv vekt på resultatene, sier Pirelli Benestad.

En amerikansk rapport viser at homopartnerskap er bra for helsa.

 

Mozon.no, 10.05.2006