Lovlig barnearbeid

Hvor mye skal de kjære små ha i lommepenger?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Bør barna få lommepenger? Når er de gamle nok til å få det? Hvor mye bør de få - og hvor hardt bør de jobbe for pengene?

Disse og mange andre spørsmål er det nok mange foreldre som river seg i håret over når emnet plutselig blir aktuelt. For hva gjør du egentlig når den lille poden kommer hjem en dag - kanskje til og med uten luen i hånden - og maser om å få like mye som det bortskjemte tvillingparet Mads & Mette i nr. 23?

KLIKK PÅ LENKEN ØVERST TIL HØYRE ELLER HER FOR Å SE HVA ANDRE FORELDRE GJØR

Så mye får de

Penger i sparegrisen
Penger i sparegrisen Vis mer

Ønsker du å gjøre presis som alle andre, kan du jo selvsagt la tallene tale for seg.


For et par år siden foretok nemlig forsker i SIFO, Ragnhild Brusdal, en undersøkelse hvor hun blant annet spurte barn og ungdommer i ungdomsskolen og på videregående hvor mye de fikk i lommepenger.

Resultatet av undersøkelsen viste at ungdomsskoleelever i snitt fikk 655 kroner i måneden, og at elever på videregående fikk 1.108 kroner. Undersøkelsen viste også at gutter - i snitt - får litt mer enn jenter. Men tendensen er selvsagt at pengesekken øker med alderen.

- Tallene har ikke endret seg mye de siste par årene, men har kanskje økt litt, sier Ragnhild Brusdal.

Åpner lommeboken

LOMMEPENGER

Er det en god idé
å gi barn lommepenger? (Avsluttet)
Ja(80%) 439
Nei(12%) 67
Vet ikke(7%) 40
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Totalt sa 47 prosent av ungdommene at de fikk lommepenger. Men hovedparten av de som sa de ikke fikk lommepenger, får likevel penger hjemme - de får bare ikke et fast beløp.

I tillegg til lommepengene var det også vanlig å få såkalte ekstrapenger. Dette utgjorde i snitt 553 kroner for elever på ungdomsskolen, og 801 kroner for elevene i den videregående skolen.

Ifølge Ragnhild Brusdal er lommepenger definert som penger barnet får som det selv får disponere. Samtidig er ekstrapenger definert som penger man ber om i løpet av måneden, og som er øremerket spesifikke ting.

De små må jobbe

Ifølge Brusdal må barna jobbe for pengene - spesielt de små.

- Det virker som om at foreldrene er strengere overfor de minste som mottar lommepenger. Man kan si at de nok forsøker å være mer oppdragende overfor de små, også på den måten at pengene faller bort hvis de ikke gjør de tingene som er avtalt. For de stores vedkommende er holdningen altså litt slappere, forklarer Ragnhild Brusdal.

Hva synes du? Er ukes- eller månedspenger en god idé, virker det oppdragende å skulle passe på en liten slump penger, eller øker det bare barnas forbruk til et usunt nivå? Og ikke minst: Når er barna gamle nok til å få lommepenger?

Si din mening i diskusjonsgruppen nedenfor, og kommenter også gjerne på andres innlegg.

KLIKK OGSÅ HER FOR Å SE HVORDAN EN REKKE FORELDRE HÅNDTERER LOMMEPENGER-EMNET