Lover trygge vaksiner

Den siste tiden har flere medier satt fokus på problemer med vaksinering. Men Legemiddelverket presiserer at norske vaksiner er trygge.

- Det er trygt å gi vaksiner. Foreldre trenger ikke å være redde for å vaksinere barna, sier Randi Winsnes, sjef ved Vaksineseksjonen i Legemiddelverket, til Mozon.

Avvik i produksjonen

Det er blant annet en vaksine mot meningokokk gruppe B som har vært i søkelyset.

Normandie i Frankrike har hatt et utbrudd av hjernehinnebetennelse. Bakteriestammen var svært lik den som forårsaket en epidemi av hjernehinnebetennelse i Norge fra midten av 1970-tallet til 1990. Derfor kan denne vaksinen nå hjelpe franske barn.

- Siden antallet tilfeller per år med denne meningokokk gruppe B-sykdommen deretter falt i Norge, falt behovet for vaksinen bort. På bakgrunn av den alvorlige epidemien med meningokokk gruppe B infeksjon som for tiden pågår i Normandi i Frankrike, henvendte franske myndigheter seg til Folkehelseinstituttet, som er den eneste produsenten som ville være i stand til å produsere denne vaksinen nå, sier Winsnes.

Legemiddelverket foretok i august en inspeksjon ved Folkehelseinstituttets produksjon av denne vaksinen. De fant en rekke avvik ved produksjonsrutinen. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at de nå vil prioritere å rette opp i dette.

- Vi vil nå foreta en betydelig opprusting i alle ledd slik at vi kan tilfredsstille de høye kravene som nå stilles til denne typen produksjon, og avvikene skal lukkes så fort som mulig, sier direktør Geir Stene-Larsen ifølge FHI.no.

Meningokokk gruppe B-vaksinen brukes ikke i Norge. Den har ikke markedsføringstillatelse i Europa.

Stene-Larsen understreker at kvaliteten på norske vaksiner er fullgod.

Kan misforstå media
I Norge blir alle vaksiner vurdert og godkjent av myndighetene før bruk. Både Legemiddelverket eller en annen legemiddelmyndighet i EØS-området vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt av vaksinen.

Det er strengere kontrollrutiner for vaksiner enn for andre legemidler i Norge. Hvert produksjonsparti med vaksiner blir kontrollert før bruk i et europeisk samarbeid.

Flere medier har de siste ukene fortalt om vaksinasjoner som kan ha gitt alvorlige bivirkninger. Winsnes er redd det kan skremme folk.

- Det er bra å sette fokus på vaksiner, men både media og fagpersoner som uttaler seg til media, har et ansvar for å gi saklig og forståelig informasjon slik at det ikke skapes uberettiget frykt for å bruke vaksiner med markedsføringstillatelse, sier hun.

Et eksempel på at misforståelser lett kan oppstå er alle henvendelsene både Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har fått den siste uke. Den omtalte meningokokkvaksinen skal beskytte mot smittsom hjernehinnebetennelse. Det skal også pneumokokkvaksinen Prevenar. Den sistnevnte har markedsføringstillatelse i Europa og har inngått i barnevaksinasjonsprogrammet siden i sommer.

Winsnes sier at alle vaksiner med markedsføringstillatelse og som brukes i Norge er vurdert som trygge og effektive.

- Det er viktig å følge det anbefalte vaksinasjonsprogrammet, både for barnet selv og for samfunnet. Men barnet må være friskt når det får vaksinen, sier hun.

Hvis vi slutter å vaksinere barna, vil sykdommene komme tilbake igjen.

 

Mozon.no, 18.10.2006