Løsningen - økonomiske begreper

Sjekk hvor mange av de 10 spørsmålene du svarte rett på.

Se om du hadde peiling på grunnlegende økonomiske begreper. Foto: Colorbox.com
Se om du hadde peiling på grunnlegende økonomiske begreper. Foto: Colorbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Testen skulle sjekke om du har peiling på grunnleggende økonomiske termer.

Under ser du fasiten til spørsmålene:

Hva kan du om personlig økonomi?

1. Hva er nominell rente?

B: Rentesats uten gebyrer inkludert

Det betyr at det er den effektive renten der alle typer gebyrer er inkludert som forteller deg hvor mye lånet koster deg.

Finn den nominelle renten på lånet med denne kalkulatoren.

2. Hva er nettolønn?

B: Lønn etter at skatten er trukket

Bruttolånn er den som står oppført i arbeidskontrakten din og den du forhandler om i lønnsforhandlinger. Nettolønn er den reelle pengesummen du får utbetalt og kan bruke.

3. Hva er et annuitetslån?

A: Et lån der terminbeløpet er fast. Du betaler samme sum hver måned hvis renten står stille.

Det betyr at jo nærmere du kommer nedbetaling av lånet, jo mer av terminbeløpet består av avdrag, mens renter utgjør en mindre og mindre del. Terminbeløpet vil likevel endres om bankens lånerente endres.

4. Hva betyr det å ha avdragsfritt lån?

A: Du betaler bare renter på lånet.

Dette er en løsning du kan velge om du ikke har økonomi til å betale ned på lånet. Det kan fungere greit dersom boligprisene stiger, for da vil du likevel ha tjent penger på boligen når du selger. Dersom prisene i boligmarkedet stagnerer eller faller er det dumt å gå for denne løsningen, for du vil aldri bli ferdig med lånet.

5. Hva er forskjellen på et gebyr og en avgift?

B: Avgift er en tilleggsskatt ifm. kjøp av vare eller tjeneste, gebyr er et pengebeløp som skal dekke reelle kostnader ved tjenesten.

Det betyr at når du betaler for kommunale tjenester som vann- og avløpstjenester eller renovasjonstjenester, er dette snakk om gebyrer. En avgift er en tilleggsskatt som myndighetene bestemmer at vi må betale, for eksempel alkoholavgift eller bilavgift.

6. Hva menes med økt kronekurs?

B: At norske kroner er mer verdt ift. utenlandsk valuta.

Økt kronekurs refererer til at kronen styrker seg i forhold til utenlandsk valuta. Vi får mer for pengene i utlandet.

7. Hva betyr det at den svenske kronen står i 0,85 mot den norske kronen?

B: At en svensk krone tilsvarer 0,85 norske kroner.

Det varierer hva slags enhet på utenlandsk valuta dette beregnes fra. For eksempel: Hvis pundet står i 8,50, betyr det at et britisk pund er verdt 8,50 kroner. Hvis rupees står i 125, betyr det at 125 rupees er verdt 100 kroner.

8. Hva er en fordring?

C: Et pengekrav en person har til en annen

Hvis du skylder noen penger, er dette en fordring.

9. Hva er en hovedstol?

C: Det opprinnelige lånebeløpet uten påløpte renter.

Begrepet brukes mest i inkassosaker, der inkassosalæret beregnes fra det opprinnelige gjeldsbeløpet, og ikke beløpet etter at rentene har kommet oppå.

10. Hva er minstefradrag?

B: Et automatisk fradrag på lønnsintekt.

Per 2010 er minstefradraget på minimum 31.800 kroner og maksimum 72.800 kroner. Det er Stortinget som hvert år bestemmer hvor disse grensene skal ligge. Fra 2009 til 20010 økte maksimumsgrensen fra 70.350 til 72.800 kroner.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!