Løsere med kredittkortet

Etter noen år med dyp skepsis til nettbutikker generelt, er halvparten av e-handlerne blitt mer løsslupne med kredittkortnummeret. Men vi er fortsatt kjipe med å svare på brukerundersøkelser.


"Det er nå over en million som sier seg villig til å oppgi kredittkortnummer for å gjennomføre en handel på internett. Dette er en økning på 26% gjennom siste år. Det er likevel dobbelt så mange som er villig til å oppgi navn, adresse og e-postadresse.

Samtidig ser vi at det er relativt liten bevegelse i villigheten til å oppgi opplysninger om kjønn, alder, utdanning etc.samt opplysninger om handlevaner. Det er ikke urimelig å anta at villigheten til å avgi slike opplysninger vil variere utifra hvilken setting det bes om slike opplysninger og hvor relevante de er for kjøpssituasjonen. Men tallene nednenfor viser at man prinsippiellt ikke ønsker å gi informasjon utover det som oppfattes som nødvendig" skriver MMI

Kilde: e-forum.no/MMI
Kilde: e-forum.no/MMI Vis mer